Upravit modul

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Pomůcky pro psaní,
v seznamu Dostupné jazykové moduly vyberte některý z modulů a poté klepněte na Upravit.


Možnosti

Určuje jazyk a dostupné podmoduly pro kontrolu pravopisu, dělení slov a slovník synonym. Jednotlivé podmoduly můžete uspořádat podle priority.

  1. V seznamu Jazyk vyberte jazyk.

  2. V částech Kontrola pravopisu, Dělení slov a Slovník synonym označte všechny moduly, které mají být aktivní pro tento jazyk.

  3. Je-li pro některou z části k dispozici více podmodulů, zpracovávají se moduly v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu. Pořadí můžete změnit pomocí tlačítek Přesunout nahoru a Přesunout dolů.

  4. V části Dělení slov může být aktivní pouze jeden podmodul.

Jazyk

Určuje jazyk modulu.

Pro všechna pole pro výběr jazyka v LibreOffice platí následující:

Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.

Přesunout nahoru

Zvýší prioritu vybraného modulu.

Přesunout dolů

Sníží prioritu vybraného modulu.

Zpět

Klepnutím na toto tlačítko zrušíte změny provedené v seznamu.

Podpořte nás!