Cesty

Tato část obsahuje výchozí cesty k důležitým složkám LibreOffice. Tyto cesty může uživatel změnit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Cesty.

Zvolte Nástroje - Automatický text - Cesta.


Cesty používané aplikací LibreOffice

Pro úpravu položky vyberte položku v seznamu a klepněte na tlačítko Upravit. Na položku můžete také poklepat.

Výchozí

Tlačítko Výchozí obnoví přednastavené cesty pro všechny označené položky.

Upravit

Klepněte pro zobrazení dialogu Vybrat cestu nebo Upravit cesty.

Pořadí záznamů můžete změnit klepnutím na šipky ve sloupci Typ. Šířku sloupce můžete změnit přetažením oddělovače mezi sloupci.

V následujícím seznamu cest nejsou uvedeny cesty ke sdíleným složkám v adresáři, kde je LibreOffice nainstalován. Uživatelská data jsou pro každého uživatele uložena v adresáři {user}, který se nachází v uživatelově .

Typ

Cesta

Popis

Moje dokumenty

Výchozí systémová složka pro uložení dokumentů

Tato složka se zobrazí při prvním otevření dialogu Otevřít nebo Uložit.

Automatické opravy

V této složce jsou uloženy vlastní Automatické opravy.

Automatický text

V této složce jsou uloženy vlastní Automatické texty.

Galerie

Tato složka obsahuje nová témata obrázků.

Obrázky

Tato složka se zobrazí při prvním zobrazení dialogu pro otevření nebo uložení obrázku.

Zálohy

V tomto adresáři jsou uloženy automatické záložní kopie dokumentů.

Šablony

Do této složky můžete ukládat vlastní šablony.

Dočasné soubory

V tomto adresáři LibreOffice ukládá své dočasné soubory.

Klasifikace

Z toho souboru čte LibreOffice načítá politiku TSCP BAF.


Podpořte nás!