Uživatelské údaje

Na této kartě můžete zadat či upravit údaje o uživateli. Některé z těchto údajů jste již možná zadali (nebo je zadal administrátor systému) při instalaci LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Uživatelské údaje.


Uživatelské údaje používají šablony a průvodci LibreOffice. Např. pole "Jméno" a "Příjmení" se automaticky vkládají jako jméno autora dokumentu. To vidíte v dialogu Soubor - Vlastnosti.

Některé uživatelské údaje se automaticky zahrnou do interního slovníku, aby při kontrole pravopisu nebyly označeny za chyby. Pokud se při psaní spletete, program vám pomocí těchto údajů může navrhnout správné znění. Poznámka: změny údajů se projeví až po restartu LibreOffice.

Podle uživatelských údajů se také určuje autor komentářů či úprav v režimu sledování změn. Používají se i k označení pozice posledních úprav dokumentu: když autor otevře svůj dokument později, otevře se mu na místě, které naposledy upravoval.

Pozice kurzoru

Obecně platí, že se všechny dokumenty otevírají s kurzorem na začátku dokumentu.

Výjimka nastává v případě, že autor textového dokumentu ve Writeru tento dokument uloží a znovu otevře: kurzor bude na stejném místě, kde se nacházel při uložení dokumentu. To funguje pouze tehdy, je-li zadáno jméno autora v - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Adresa

V oblasti Adresa můžete zadat nebo upravit své osobní uživatelské údaje.

Společnost

Do tohoto pole zadejte název své společnosti.

Jméno

Zadejte své křestní jméno.

Příjmení

Zadejte své příjmení.

Iniciály

Zadejte své iniciály.

Ulice

Do tohoto pole zadejte ulici, kde bydlíte.

PSČ

Zadejte nebo upravte PSČ.

Obec

Zadejte obec, ve které bydlíte.

Země

Zadejte zemi, kde bydlíte.

Stát

Zadejte název státu, v němž žijete.

Titul

Do tohoto pole zadejte svůj titul.

Pozice

Do tohoto pole zadejte svoji pozici ve společnosti.

Tel. (domů)

Do tohoto pole zadejte své soukromé telefonní číslo.

Tel. (do práce)

Do tohoto pole zadejte svůj telefon do práce.

Fax

Do tohoto pole zadejte své faxové číslo.

E-mail

Zadejte svoji e-mailovou adresu. Např. moje.jmeno@muj.poskytovatel.cz

Kryptografie

Nastaví upřednostňovaný veřejný klíč pro šifrování a elektronické podepisování pomocí OpenPGP. Tento klíč bude předvolen v dialogovém okně pro výběr klíčů pokaždé, když budete dokument podepisovat nebo šifrovat, takže když podepisujete často jedním klíčem, nebudete jej muset pokaždé vybírat.

Podpisový klíč OpenPGP

Vyberte z rozbalovacího seznamu klíč OpenPGP pro podepisování dokumentů ODF.

Šifrovací klíč OpenPGP

Vyberte z rozbalovacího seznamu klíč OpenPGP pro šifrování dokumentů ODF.

Při šifrování dokumentů vždy šifrovat i pro sebe

Zaškrtněte toto pole, chcete-li soubory šifrovat také svým veřejným klíčem, abyste je poté mohli otevírat svým soukromým klíčem.

warning

Ponechte tuto možnost zaškrtnutou, pokud chcete být schopni dešifrovat dokumenty, které jste zašifrovali pro jiné lidi.


Podpořte nás!