LibreOffice

V tomto dialogovém okně můžete určit obecná nastavení pro práci s LibreOffice. Například uživatelské údaje, ukládání, tisk nebo cesty k důležitým souborům a adresářům. Tato nastavení se ukládají automaticky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice.


Uživatelské údaje

Na této kartě můžete zadat či upravit údaje o uživateli. Některé z těchto údajů jste již možná zadali (nebo je zadal administrátor systému) při instalaci LibreOffice.

Obecné

Obsahuje obecná nastavení pro LibreOffice.

Zobrazení

Určuje možnosti zobrazení.

Možnosti tisku

Určuje nastavení tisku.

Cesty

Tato část obsahuje výchozí cesty k důležitým složkám LibreOffice. Tyto cesty může uživatel změnit.

Písma

Nahradí písmo jiným dle vašeho výběru. Písmo se nahrazuje buď pouze při zobrazení, nebo při zobrazení a tisku. Nemění se písmo určené ve formátování dokumentu.

Zabezpečení

Určuje možnosti zabezpečení pro ukládání dokumentů, připojení k webu a otevírání dokumentů obsahujících makra.

Barvy aplikací

Nastavení barev pro uživatelské rozhraní LibreOffice. Aktuální nastavení si můžete uložit jako barevné schéma a později je načíst.

Zpřístupnění

Nastavení voleb, které LibreOffice lépe zpřístupní uživatelům se zhoršeným zrakem, sníženou pohyblivostí nebo jinými potížemi.

Pokročilé

Určuje možnosti pro aplikace Javy v LibreOffice včetně toho, jaké běhové prostředí (Java Runtime Environment, JRE) se bude používat. Upřesňuje také, zda se budou používat experimentální (nestabilní) vlastnosti jako záznam maker, a umožňuje přístup k expertnímu nastavení.

Basic IDE

Určuje nastavení pro Basic IDE (vývojové prostředí), která usnadňují úpravu maker v jazyce Basic.

Online aktualizace

Upřesňuje volby pro automatické upozorňování a stahování online aktualizací do LibreOffice.

OpenCL

OpenCL je technologie urychlující výpočty v rozsáhlých sešitech.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!