Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Všechny provedené úpravy budou automaticky uloženy. Chcete-li rozbalit některou položku, poklepejte na její název nebo klepněte na znaménko plus vlevo od jejího názvu. Chcete-li položku zavřít, poklepejte znovu na její název nebo klepněte na znaménko minus vlevo od jejího názvu.

note

Zobrazují se pouze položky platné pro aktuální dokument. Je-li aktuální dokument textový, uvidíte položku LibreOffice Writer a obdobně to platí pro ostatní moduly LibreOffice.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Z rozhraní s kartami:

V nabídce v pravém horním rohu (☰) zvolte Možnosti.

Pomocí klávesnice:

Alt + F12


Tlačítka dialogového okna Možnosti

OK

Uložte změny na stránce a zavřete dialogové okno Možnosti.

Zrušit

Zavřete dialogové okno Možnosti a zrušte všechny provedené změny.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogového okna Možnosti.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Nápověda

Otevře nápovědu pro aktuálně zobrazenou stránku možností.

LibreOffice

V tomto dialogovém okně můžete určit obecná nastavení pro práci s LibreOffice. Například uživatelské údaje, ukládání, tisk nebo cesty k důležitým souborům a adresářům.

Načítání/ukládání

Obecné nastavení pro načítání a ukládání.

Jazyky a národní prostředí

Nastavení vlastností dalších jazyků.

LibreOffice Writer

Toto nastavení určuje zpracování textových dokumentů vytvořených v LibreOffice. Také je možné upravit nastavení pro aktuální textový dokument.

LibreOffice Writer/Web

Definuje základní nastavení pro HTML dokumenty LibreOffice.

LibreOffice Calc

Určuje různá nastavení pro sešity, zobrazený obsah a směr pohybu kurzoru pro zadání hodnot do buňky. Také můžete nastavit řazené seznamy, určit počet desetinných míst a nastavení pro zaznamenávání a označení změn.

LibreOffice Impress

Různá nastavení pro nově vytvářené prezentace, např. zobrazovaný obsah, použité měrné jednotky, případné zarovnání k mřížce a zda se tisknou poznámky.

LibreOffice Draw

Globální nastavení pro dokumenty kresby. Mimo jiné můžete určit zobrazovaný obsah, použité měřítko, zarovnání k mřížce a obsah, který se má tisknout.

LibreOffice Math

Určuje formát a možnosti tisku pro všechny nové dokumenty vzorců. Tyto možnosti platí, pokud vzorec tisknete přímo z LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Určuje obecná nastavení pro zdroje dat v LibreOffice.

Grafy

Určuje obecná nastavení pro grafy.

Internet

Určuje nastavení internetu.

Podpořte nás!