Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.

Všechny provedené úpravy budou automaticky uloženy. Chcete-li rozbalit některou položku, poklepejte na její název nebo klepněte na znaménko plus vlevo od jejího názvu. Chcete-li položku zavřít, poklepejte znovu na její název nebo klepněte na znaménko minus vlevo od jejího názvu.

Ikona poznámky

Uvidíte pouze položky platné pro aktuální dokument. Je-li aktuální dokument textový, uvidíte položku LibreOffice Writer. Analogicky pro všechny moduly LibreOffice. LibreOffice Impress a LibreOffice Draw jsou v tomto dialogovém okně považovány za jednu aplikaci. Společné položky jsou vždy viditelné.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte .

Ikona poznámky

Upozornění pro uživatele macOS: Nápověda na několik místech zmiňuje cestu Nástroje - Možnosti. Nahraďte tuto cestu cestou LibreOffice - Předvolby z hlavní nabídky macOS. Obě položky nabídky otevřou dialog Možnosti.Tlačítka dialogového okna Možnosti

OK

Uložte změny na stránce a zavřete dialogové okno Možnosti.

Zrušit

Zavřete dialogové okno Možnosti a zrušte všechny provedené změny.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

warning

Některé možnosti nelze obnovit po úpravě. Upravte změny buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové oknoMožnosti.


Nápověda

Otevře nápovědu pro aktuálně zobrazenou stránku možností.

LibreOffice

V tomto dialogovém okně můžete určit obecná nastavení pro práci s LibreOffice. Například uživatelské údaje, ukládání, tisk nebo cesty k důležitým souborům a adresářům.

Načítání/ukládání

Obecné nastavení pro načítání a ukládání.

Jazyková nastavení

Nastavení vlastností dalších jazyků.

LibreOffice Writer

Toto nastavení určuje zpracování textových dokumentů vytvořených v LibreOffice. Také je možné upravit nastavení pro aktuální textový dokument.

LibreOffice Writer/Web

Definuje základní nastavení pro HTML dokumenty LibreOffice.

LibreOffice Calc

Určuje různá nastavení pro sešity, zobrazený obsah a směr pohybu kurzoru pro zadání hodnot do buňky. Také můžete nastavit řazené seznamy, určit počet desetinných míst a nastavení pro zaznamenávání a označení změn.

LibreOffice Impress

Různá nastavení pro nově vytvářené prezentace, např. zobrazovaný obsah, použité měrné jednotky, případné zarovnání k mřížce a zda se tisknou poznámky.

LibreOffice Draw

Globální nastavení pro dokumenty kresby. Mimo jiné můžete určit zobrazovaný obsah, použité měřítko, zarovnání k mřížce a obsah, který se má tisknout.

LibreOffice Math

Určuje formát a možnosti tisku pro všechny nové dokumenty vzorců. Tyto možnosti platí, pokud vzorec tisknete přímo z LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Určuje obecná nastavení pro zdroje dat v LibreOffice.

Grafy

Určuje obecná nastavení pro grafy.

Internet

Určuje nastavení internetu.

Podpořte nás!