Podnabídka Formuláře

Obsahuje příkazy umožňující zapnout režim návrhu formuláře, povolit/zakázat průvodce ovládacími prvky a vkládat ovládací prvky formuláře do dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Formuláře.


Režim návrhu

Zapne nebo vypne režim návrhu formuláře.

Průvodci ovládacími prvky

Zapne nebo vypne průvodce ovládacími prvky.

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Pořadí aktivace

Otevře dialogového okno Pořadí aktivace, v němž je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Přidat pole

Otevře okno, kde je možné vybrat databázové pole, které chcete přidat do formuláře nebo sestavy.

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Automaticky zaměřit ovládací prvek

Zapne nebo vypne automatické zaměření ovládacího prvku.

Podpořte nás!