Podpora platformy Java

LibreOffice podporuje platformu Java pro spouštění aplikací a komponent založených na architektuře JavaBeans.

Pro podporu prostředí Java v LibreOffice je třeba nainstalovat Java 2 JRE (běhové prostředí). Když jste instalovali LibreOffice, automaticky vám byla nabídnuta možnost nainstalovat tyto soubory, pokud nebyly již dříve nainstalovány. Jsou-li vyžadovány, můžete je instalovat nyní.

Aby bylo možné spouštět aplikace jazyka Java, musí být v LibreOffice aktivována podpora pro platformu Java.

Ikona poznámky

Před použitím JDBC ovladače musíte zadat cestu k jeho třídě. Zvolte - LibreOffice - Pokročilé a klepněte na tlačítko Cesta ke třídám. Po přidání informace o cestě LibreOffice restartujte.


Ikona poznámky

Změny provedené na kartě - LibreOffice - Pokročilé budou použity, i když už je virtuální stroj Java (JVM) spuštěn. Pokud upravíte cestu k třídám, bude potřeba restartovat LibreOffice. To samé platí i pro úpravy v - Internet - Proxy. Pouze položky "HTTP proxy" a "FTP proxy" a jejich porty nevyžadují restart, budou vyhodnoceny po stisknutí tlačítka OK.


Podpořte nás!