Klávesové zkratky

Tato sekce obsahuje popis často používaných klávesových zkratek v LibreOffice.

Všeobecné klávesové zkratky v LibreOffice

Podpořte nás!