Lišta Upravit body

Lišta Upravit body se zobrazí, když vyberete mnohoúhelník a klepnete na Upravit body.

Dané funkce vám umožňují upravit body na křivce nebo objekt převedený na křivku. Jsou dostupné tyto ikony:

Upravit body

Ikona Upravit body umožňuje aktivovat nebo zrušit režim úprav Bézierových objektů. V režimu úprav lze označovat jednotlivé body objektu kresby.

Ikona Upravit body

Upravit body

Přesunout body

Aktivuje režim, ve kterém je možné přesouvat body. Ukazatel myši zobrazuje malý prázdný čtverec, pokud jej chvíli ponecháte nad bodem křivky. Tento bod je možné myší přetáhnout na jiné místo. Křivka na obou stranách bodu následuje pohyb; část křivky mezi sousedními body mění tvar.

Klepnete-li na křivku mezi dvěma body nebo dovnitř oblasti uzavřené křivkou, je možné celou křivku přetáhnout, aniž byste změnili její tvar.

Ikona Přesunout body

Přesunout body

Vložit body

Aktivuje režim vkládání. V tomto režimu je možné vkládat body. Také je možné body přesouvat, stejně jako v režimu přesouvání. Pokud ovšem klepnete mezi dva body, vložíte nový bod. Nově vložený bod způsobuje plynulý přenos.

Pokud chcete vytvořit úhlový bod, musíte nejprve vložit buď bod pro plynulý nebo souměrný přenos, který poté změníte na úhlový bod pomocí ikony Úhlový bod.

Ikona Vložit body

Vložit body

Odstranit body

Pomocí ikony Odstranit body odstraníte jeden či více vybraných bodů. Pokud chcete vybrat několik bodů, podržte klávesu Shift a klepněte na požadované body.

Jakmile vyberete všechny body, které chcete odstranit, klepněte na toto tlačítko nebo stiskněte klávesu DEL.

Ikona Smazat body

Odstranit body

Rozdělit křivku

Ikona Rozdělit křivku rozdělí křivku. Vyberte bod nebo body, kde chcete křivku rozdělit a klepněte na ikonu.

Ikona Rozdělit křivku

Rozdělit křivku

Převést na křivku

Převede křivku na přímku nebo přímku na křivku Vyberete-li jeden bod, křivka bude převedena před bodem. Vyberete-li dva body, křivka bude převedena mezi těmito body. Vyberete-li více než dva body, převedena bude po každém klepnutí na tuto ikonu jiná část křivky. Je-li to nutné, převedeny bude zaoblené body na úhlové a úhlové body na zaoblené.

Pokud mezi dvěma body leží přímá část křivky, obsahují oba koncové body pouze jeden řídící bod. Tyto body nemohou být upraveny na zaoblené body, dokud nebude přímka mezi nimi převedena na křivku.

Ikona Převést na křivku

Převést na křivku

Úhlový bod

Převede vybraný bod nebo body na úhlové body. Úhlové body mají dva řídící body, které na sobě nejsou závislé. Křivka tudíž neprochází přímo úhlovým bodem, ale vytvoří úhel.

Ikona Úhlový bod

Úhlový bod

Plynulý přenos

Převede úhlový bod nebo souměrný bod na plynulý bod. Oba řídící body u plynulého přenosu jsou umístěny na jedné přímce a je tedy možné jimi pohybovat zároveň. Řídící body mohou mít různou délku, takže je možné upravit míru zakřivení.

Ikona Plynulý přenos

Plynulý přenos

Souměrný přenos

Převede úhlový bod nebo plynulý bod na souměrný bod. Oba řídící body u plynulého přenosu jsou umístěny na jedné přímce a mají stejnou délku. Lze s nimi pohybovat jen zároveň a míra zakřivení je souměrná v obou směrech.

Ikona Souměrný přenos

Souměrný přenos

Uzavřít Bézierovu křivku

Uzavře čáru nebo křivku. Křivka se uzavře spojení posledního bodu s prvním bode, který je označen zvětšeným čtverečkem.

Ikona Uzavřít Bézierovu křivku

Uzavřít Bézierovu křivku

Ubrat body

Označí aktuální bod nebo vybrané body pro odstranění. K tomu dojde v případě, že se bod nachází na přímce. Pokud převedete křivku na přímku pomocí ikony Převést na křivku nebo upravíte křivku myší tak, že bod leží na přímce, tento bod se odstraní. Úhel, od kterého se provádí odstraňování bodů

Ikona Ubrat body

Ubrat body

Podpořte nás!