Nástrojová lišta Návrh formuláře

Nástrojová lišta Návrhu formuláře se zobrazí, jakmile při práci v režimu návrhu vyberete objekt formuláře.

Vybrat

Ikona

Tato ikona přepíná ukazatel myši do režimu výběru, nebo tento režim ukončí. Režim výběru se používá k výběru ovládacích prvků v aktuálním formuláři.

Režim návrhu zap/vyp

Vypne nebo zapne Režim návrhu. Tato funkce se používá pro rychlé přepínání mezi režimem návrhu a uživatelským režimem. Po aktivaci je možné upravovat ovládací prvky formuláře, po deaktivaci je možné formulář používat.

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Ikona Ovládací prvek

Ovládací prvek

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Ikona Formulář

Formulář

Datový navigátor

Určuje datovou strukturu aktuálního XForms dokumentu.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Ikona Navigátor formulářem

Navigátor formulářem

Přidat pole

Otevře okno, kde je možné vybrat databázové pole, které chcete přidat do formuláře nebo sestavy.

Ikona Přidat pole

Přidat pole

Pořadí aktivace

Otevře dialogového okno Pořadí aktivace, v němž je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Ikona Pořadí aktivace

Pořadí aktivace

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Ikona Otevřít v režimu návrhu

Otevřít v režimu návrhu

Automaticky zaměřit ovládací prvek

Ikona

Je-li aktivní volba Automaticky zaměřit ovládací prvek, při otevření dokumentu bude vybrán první ovládací prvek formuláře. Pořadí ovládacích prvků určíte pomocí vlastnosti Pořadí aktivace.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Ikona Umístění a velikost

Umístění a velikost

Změnit ukotvení

Umožní vám přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona Ukotvení

Změnit ukotvení

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Seskupit

Seskupí vybrané objekty, abyste je mohli přesunovat jako jeden objekt.

Ikona Seskupit

Seskupit

Zrušit skupinu

Rozdělí vybranou skupinu na jednotlivé objekty.

Ikona Zrušit skupinu

Zrušit skupinu

Upravit skupinu

Otevře vybranou skupinu, abyste mohli upravovat jednotlivé objekty. Pokud vybraná skupina obsahuje vnořené skupiny, je možné tento příkaz opakovat na podskupiny.

Ikona Upravit skupinu

Upravit skupinu

Opustit skupinu

Opustí skupinu, když už nechcete upravovat vlastnosti jednotlivých objektů.

Ikona Opustit skupinu

Opustit skupinu

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Zobrazovat mřížku

Určuje, zda se má mřížka zobrazit.

Ikonka

Zobrazovat mřížku

Zachytit na mřížku

Určuje, že je možné pohybovat s objekty jen mezi body mřížky.

Ikonka

Zachytit na mřížku

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se mají při přesouvání objektu zobrazovat vodítka.

Ikona

Vodítka při přesouvání

Podpořte nás!