Nástrojová lišta Návrh formuláře

Nástrojová lišta Návrhu formuláře se zobrazí, jakmile při práci v režimu návrhu vyberete objekt formuláře.

Ukotvení

Umožňuje přepínat mezi možnostmi ukotvení.

Ikona Ukotvení

Ukotvit

Zarovnání

Upraví zarovnání vybraných objektů.

Ikonka

Zarovnání

Přenést do popředí

Přesune vybraný objekt před všechny ostatní objekty.

Ikona Přenést do popředí

Přenést do popředí

Odsunout do pozadí

Přesune vybraný objekt za všechny ostatní objekty.

Ikona Odsunout do pozadí

Odsunout do pozadí

Vybrat

Ikona Vybrat

Tato ikona přepíná ukazatel myši do režimu výběru, nebo tento režim ukončí. Režim výběru se používá k výběru ovládacích prvků v aktuálním formuláři.

Režim návrhu zap/vyp

Vypne nebo zapne Režim návrhu. Tato funkce se používá pro rychlé přepínání mezi režimem návrhu a uživatelským režimem. Po aktivaci je možné upravovat ovládací prvky formuláře, po deaktivaci je možné formulář používat.

Ikona Režim návrhu

Režim návrhu zap/vyp

Vlastnosti ovládacího prvku

Otevře dialogové okno pro úpravu vlastností vybraného ovládacího prvku.

Ikona Ovládací prvek

Ovládací prvek

Vlastnosti formuláře

V tomto dialogu je možné mimo jiné určit zdroj dat a událostí pro celý formulář.

Ikona Formulář

Formulář

Datový navigátor

Určuje datovou strukturu aktuálního XForms dokumentu.

Navigátor formulářem

Otevře Navigátor formulářem. V tomto okně se zobrazují všechny formuláře a podformuláře aktuálního dokumentu, spolu s odpovídajícími ovládacími prvky.

Ikona Navigátor formulářem

Navigátor formulářem

Přidat pole

Otevře okno, kde je možné vybrat databázové pole, které chcete přidat do formuláře nebo sestavy.

Ikona Přidat pole

Přidat pole

Pořadí aktivace

Otevře dialogového okno Pořadí aktivace, v němž je možné upravit pořadí, ve kterém získávají ovládací prvky zaměření při stisku klávesy Tab.

Ikona Pořadí aktivace

Pořadí aktivace

Otevřít v režimu návrhu

Otevře formulář v Režimu návrhu, aby jej bylo možné upravit.

Ikona Otevřít v režimu návrhu

Otevřít v režimu návrhu

Automaticky zaměřit ovládací prvek

Ikona

Je-li aktivní volba Automaticky zaměřit ovládací prvek, při otevření dokumentu bude vybrán první ovládací prvek formuláře. V opačném případě bude při otevření vybrán text. Pořadí ovládacích prvků určíte pomocí vlastnosti Pořadí aktivace.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Icon Position and Size

Umístění a velikost

Zobrazit mřížku

Zapne nebo vypne mřížku.

Icon Display Grid

Display Grid

Přichytit k mřízce

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se mají při přesouvání objektu zobrazovat vodítka.

Ikona Vodítka při přesouvání

Vodítka při přesouvání

Podpořte nás!