Lišta Navigace ve formuláři

Lišta Navigace ve formuláři obsahuje ikony pro úpravy databázové tabulky nebo ovládání pohledu na data. Lišta je zobrazena vespod dokumentu, který obsahuje pole spojená s databází.

Lištu Navigace ve formuláři je možné použít k přesunu mezi záznamy a k přidávání nebo mazání záznamů. Pokud jsou data ve formuláři uložena, změny jsou převedeny do databáze. Tato lišta také obsahuje funkce pro řazení, filtrování nebo vyhledávání dat v záznamech.

Ikona tipu

Navigační lištu přidáte do formuláře pomocí ikony Lišta navigace na liště Další ovládací prvky.


Ikona poznámky

Lišta navigace je viditelná pouze pro formuláře spojené s databází. V Režimu návrhu formuláře není navigační lišta dostupná. Viz také lišta Data tabulky.


Pomocí funkcí pro filtrování a řazení je možné změnit pohled na data. Původní tabulky nebudou změněny.

Aktuální řazení či filtr je ukládán s aktuálním dokumentem. Pokud nastavíte filtr, aktivuje se ikona Použít filtr na liště Navigace. Možnosti řazení a filtrování v dokumentu lze také nastavit v dialogu Vlastnosti formuláře. (Zvolte Vlastnosti formuláře - Data - vlastnosti Řazení a Filtr).

Ikona poznámky

Je-li základem formuláře SQL dotaz (viz Vlastnosti formuláře - karta Data - Zdroj dat), jsou funkce pro řazení a filtrování dostupné pouze, pokud SQL dotaz obsahuje jen jednu tabulku a není vytvořen v režimu SQL.


Absolutní záznam

Zobrazuje číslo aktuálního záznamu. Zadejte číslo k přechodu na daný záznam.

První záznam

Ikona

Přejde na první záznam.

Předchozí záznam

Ikona

Přejde na předchozí záznam.

Další záznam

Ikona

Přejde na následující záznam.

Poslední záznam

Ikona

Přejde na poslední záznam.

Uložit záznam

Ikona

Uloží novou datovou položku. Změna je zaregistrována do databáze.

Zpět: položka

Ikona

Umožňuje vrátit změnu v datové položce.

Nový záznam

Ikona

Vytvoří nový záznam

Odstranit záznam

Ikona

Odstraní záznam. Dotaz je třeba před odstraněním potvrdit.

Obnovit

Obnoví zobrazené údaje. Pokud s údaji pracuje více uživatelů, obnovením zajistíte, že uvidíte aktuální údaje.

Ikonka

Obnovit

Najít záznam

Prohledává databázové tabulky a formuláře. Ve formulářích nebo databázových tabulkách je možné hledat v datových polích, seznamech a zaškrtávacích polích určité hodnoty.

Ikona Najít záznam

Najít záznam

Řadit vzestupně

Textová pole se řadí abecedně (A-Z), číselná pole podle hodnoty (0-9).

Ikona Řadit vzestupně

Řadit vzestupně

Řadit sestupně

Textová pole se řadí abecedně (Z-A), číselná pole podle hodnoty (9-0).

Ikona Řadit sestupně

Řadit sestupně

Automatický filtr

Filtruje záznamy podle obsahu aktuálně zvoleného datového pole.

Ikonka

Automatický filtr

Formulářové filtry

Požádá databázový server o vyfiltrování viditelných dat podle zadaných kritérií.

Ikonka

Formulářové filtry

Řadit

Určuje kritéria řazení pro zobrazení dat.

Ikona Pořadí řazení

Pořadí řazení

Odstranit filtr/řazení

Zruší nastavení filtru a zobrazí všechny záznamy v aktuální tabulce.

Ikona

Odstranit filtr/řazení

Zdroj dat jako tabulka

Aktivuje při zobrazení formuláře dodatečné zobrazení tabulky. Když je aktivní funkce Zdroj dat jako tabulka, uvidíte nad formulářem odpovídající tabulku.

Ikonka

Zdroj dat jako tabulka

Použít filtr

Přepíná mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením tabulky.

Ikona

Použít filtr

Podpořte nás!