Lišta Data tabulky

Pomocí lišty Data tabulky je možné ovládat pohled na data.

Filtrovaný pohled na data tabulky je aktivní, dokud nezměníte nebo nezrušíte kritéria řazení či filtrování. Je-li filtr aktivní, je aktivní ikona Použít filtr na liště Data tabulky.

Uložit záznam

Uloží aktuální záznam v databázové tabulce. Ikonu Uložit záznam najdete na liště Data tabulky.

Ikonka

Uložit záznam

Upravit data

Zapne nebo vypne režim úprav pro aktuální databázovou tabulku.

Ikonka

Upravit data

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Ikonka

Zpět: Vstup dat

Najít záznam

Ve formulářích nebo databázových tabulkách je možné hledat v datových polích, seznamech a zaškrtávacích polích určité hodnoty.

Ikona Najít záznam

Najít záznam

Obnovit

Obnoví zobrazené údaje. Pokud s údaji pracuje více uživatelů, obnovením zajistíte, že uvidíte aktuální údaje.

Ikona Obnovit

Obnovit

Pořadí řazení

Určuje kritéria řazení pro zobrazení dat.

Ikona Pořadí řazení

Pořadí řazení

Řadit vzestupně

Textová pole se řadí abecedně (A-Z), číselná pole podle hodnoty (0-9).

Ikona Řadit vzestupně

Řadit vzestupně

Řadit sestupně

Textová pole se řadí abecedně (Z-A), číselná pole podle hodnoty (9-0).

Ikona Řadit sestupně

Řadit sestupně

Automatický filtr

Filtruje záznamy podle obsahu aktuálně zvoleného datového pole.

Ikona Automatický filtr

Automatický filtr

Použít filtr

Přepíná mezi filtrovaným a nefiltrovaným zobrazením tabulky.

Ikona Formulářové filtry

Použít filtr

Standardní filtr

Umožňuje nastavit možnosti filtrování.

Ikona

Standardní filtr

Odstranit filtr/řazení

Zruší nastavení filtru a zobrazí všechny záznamy v aktuální tabulce.

Ikona

Odstranit filtr/řazení

Data do textu

Vloží všechna pole z označeného záznamu do aktuálního dokumentu na pozici kurzoru.

Ikonka

Data do textu

Data na pole

Aktualizuje obsah existujících databázových polí podle označených záznamů. Ikona Data na pole je dostupná pouze v textovém dokumentu.

Ikonka

Data na pole

Hromadná korespondence

Spustí Průvodce hromadnou korespondencí, který vám pomůže vytvořit hromadné dopisy.

Icon

Hromadná korespondence

Zdroj dat aktuálního dokumentu

Zobrazí v prohlížeči zdrojů dat tabulku, která je spojena s aktuálním dokumentem.

Ikonka

Zdroj dat aktuálního dokumentu

Průzkumník zapnout/vypnout

Zapíná a vypíná zobrazení průzkumníka zdroje dat. Ikona Průzkumník zapnout/vypnout je zobrazena na liště Data tabulky.

Ikonka

Průzkumník zapnout/vypnout

Podpořte nás!