Lišta Tabulka

Lišta Tabulka obsahuje funkce, které potřebujete pro práci s tabulkou. Objeví se, pokud umístíte kurzor do tabulky.

Tabulka

Vloží novou tabulku do aktuálního snímku nebo stránky.

Ikona Vložit tabulku

Vložit tabulku

Styl čáry

Klepnutím na tuto ikonu otevřete nástrojovou lištu Styl čáry, kde je možné upravit styl čáry ohraničení.

Ikona Styl čáry

Styl čáry

Barva ohraničení

Klepnutím na ikonu Barva čáry (ohraničení) otevřete nástrojovou lištu Barva ohraničení, kde je možné změnit barvu ohraničení objektu.

Ikonka

Barva čáry (ohraničení)

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikona Ohraničení

Ohraničení

Styl oblasti / výplň

Vyberte druh výplně pro vybraný objekt kresby.

Sloučit buňky

Sloučí obsah vybraných buněk do jedné buňky, v níž se zachová formátování první buňky výběru.

Ikona Sloučit buňky

Sloučit buňky

Ikona Zrušit sloučení buněk

Optimalizovat velikost

Otevře nástrojovou lištu, která obsahuje funkce pro optimalizaci řádků a sloupců tabulky.

Ikona Optimalizovat velikost

Optimalizovat velikost

Nahoře

Zarovná obsah buňky k horní straně buňky.

Na střed (svisle)

Zarovná obsah buňky na střed mezi horní a spodní okraj buňky.

Dole

Zarovná obsah buňky k dolnímu okraji buňky.

Vložit řádky

Vloží do tabulky jeden či více řádků pod umístění kurzoru. Více než jeden řádek je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogového okna (zvolte Tabulka - Vložit - Řádky) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden řádek. Při druhém způsobu budou mít vložené řádky stejnou výšku jako označené řádky.

Ikonka

Vložit řádek

Vložit sloupec

Vloží do tabulky jeden či více sloupců za umístění kurzoru. Více než jeden sloupec je možné vložit pomocí odpovídajícího dialogu (vyberte Tabulka - Vložit - Sloupce) nebo pokud před klepnutím na ikonu označíte více než jeden sloupec. Při druhém způsobu budou mít vložené sloupce stejnou šířku jako označené sloupce.

Ikonka

Vložit sloupec

Odstranit řádek

Odstraní označené řádky z tabulky.

Ikona smazat řádky

Smazat řádky

Odstranit sloupec

Odstraní z tabulky označené sloupce.

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000405.xhp#sydelete_columns not found).

Návrh tabulky

Otevře dialogové okno Návrh tabulky. Chcete-li tabulku formátovat, poklepejte na její náhled.

Ikona

Návrh tabulky

Vlastnosti tabulky

Nastaví vlastnosti vybrané tabulky, např. písmo, efekty písma, okraje či pozadí.

Podpořte nás!