Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Ikona Nový

Nový

Otevřít soubor

Otevře místní nebo vzdálený soubor nebo importuje soubor.

Ikona Otevřít

Otevřít soubor

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Ikona Uložit

Uložit

Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Ikona Uložit jako

Uložit jako

Dokument e-mailem

Otevře nové okno výchozího poštovního klienta s aktuálním dokumentem jako přílohou. Použije se aktuální formát souboru. Není-li dokument uložen, použije se formát nastavený v - Načítání/ukládání - Obecné.

Ikona Dokument e-mailem

Dokument e-mailem

Režim úprav

Režim úprav zapnete nebo vypnete pomocí ikony Režim úprav.

Ikona Režim úprav

Režim úprav

Exportovat jako PDF

Uloží aktuální soubor do PDF (Portable Document Format) verze 1.4. Pokud je nainstalován příslušný software, je možné soubor PDF prohlížet a tisknout na jakékoliv platformě, přitom se zachovává původní formátování.

Ikona Přímý export do PDF

Přímý export do PDF

Tisknout soubor přímo

Chcete-li vytisknout dokument s aktuálním nastavením tiskárny, klepněte na ikonu Tisknout soubor přímo Nastavení zjistíte v dialogu Nastavení tiskárny, který zobrazíte pomocí nabídky Nastavení tiskárny.

Ikona Tisknout soubor přímo

Tisknout soubor přímo

Kontrola pravopisu

Zkontroluje dokument nebo vybraný text. zda neobsahuje pravopisné chyby. Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, dialog také zkontroluje gramatické chyby.

Ikona

Kontrola pravopisu

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Během psaní automaticky kontroluje pravopis a podtrhává chyby.

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Ikona

Vyjmout

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Ikona

Kopírovat

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Ikona

Vložit

Štěteček formátu

Nejprve označte text nebo objekt a poté klepněte na tuto ikonu. Následným klepnutím na jiný text nebo jiný objekt použijte stejné formátování.

Na liště Standardní klepněte na ikonu Štěteček formátu Ikona.

Ikonka

Štěteček formátu

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Ikona

Zpět

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Ikona

Znovu

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialog, který vám umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Ikona

Dialog pro hypertextové odkazy

Navigátor

Klepnutím na ikonu Navigátor zap/vyp zobrazíte nebo skryjete Navigátor.

Ikonka

Navigátor zap/vyp

Přiblížení a režim zobrazení

Zmenší či zvětší velikost zobrazení v LibreOffice. Aktuální míra přiblížení se v procentech zobrazuje ve stavovém řádku.

Ikona

Přiblížení

Nápověda LibreOffice

Otevřít hlavní stránku nápovědy LibreOffice pro právě používanou aplikaci. Stránky nápovědy je možné prohlížet nebo vyhledávat v rejstříku nebo textu stránek.

Ikona Nápověda

Nápověda LibreOffice

Co je to?

Povolí rozšířené tipy nápovědy zobrazující se pod ukazatelem myši až do dalšího klepnutí.

Ikona „Co je to?“

Co je to?

Načíst URL

Načte dokument specifikovaný zadanou URL. Můžete zadat novou URL, upravit URL, nebo vybrat URL ze seznamu. Zobrazuje úplnou cestu k aktuálnímu dokumentu.

Ikona tipu

Příkaz Načíst URL zpřístupníte pomocí příkazu Viditelná tlačítka (klepněte pravým tlačítkem na nástrojovou lištu).


Podpořte nás!