Lišta Standardní

Lišta Standardní je dostupná v každé aplikaci LibreOffice.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

Otevřít soubor

Otevře místní nebo vzdálený soubor. Je možné otevřít více souborů.

Icon Open

Otevřít soubor

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Icon Save

Uložit

Uložit jako

Uloží aktuální dokument na jiném místě nebo s jiným názvem souboru nebo typem souboru.

Icon Save as

Uložit jako

Dokument e-mailem

Otevře nové okno výchozího poštovního klienta s aktuálním dokumentem jako přílohou. Použije se aktuální formát souboru. Není-li dokument uložen, použije se formát nastavený v - Načítání/ukládání - Obecné.

Ikona Dokument e-mailem

Dokument e-mailem

Režim úprav

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Edit Mode Icon

Režim úprav

Exportovat jako PDF

Uloží aktuální soubor do PDF (Portable Document Format) verze 1.4. Pokud je nainstalován příslušný software, je možné soubor PDF prohlížet a tisknout na jakékoliv platformě, přitom se zachovává původní formátování.

Ikona Přímý export do PDF

Přímý export do PDF

Tisknout soubor přímo

Chcete-li vytisknout dokument s aktuálním nastavením tiskárny, klepněte na ikonu Tisknout soubor přímo Nastavení zjistíte v dialogu Nastavení tiskárny, který zobrazíte pomocí nabídky Nastavení tiskárny.

Ikona Tisknout soubor přímo

Tisknout soubor přímo

Kontrola pravopisu

Zkontroluje dokument nebo vybraný text. zda neobsahuje pravopisné chyby. Pokud máte nainstalované rozšíření kontrola gramatiky, dialog také zkontroluje gramatické chyby.

Ikona

Kontrola pravopisu

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Během psaní automaticky kontroluje pravopis a podtrhává chyby.

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Automatická kontrola pravopisu zap/vyp

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Icon Cut

Vyjmout

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Icon Copy

Kopírovat

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Icon Paste

Vložit

Štěteček formátu

Nejprve označte text nebo objekt a poté klepněte na tuto ikonu. Následným klepnutím na jiný text nebo jiný objekt použijte stejné formátování.

Na liště Standardní klepněte na ikonu Štěteček formátu Ikona.

Ikonka

Štěteček formátu

Zpět

Vrátí zpět poslední příkaz nebo poslední zápis. Chcete-li vybrat příkaz, který se vrátí zpět, klepněte na šipku vedle ikony Zpět na liště Standardní.

Icon Undo

Zpět

Znovu

Vrátí poslední akci funkce Zpět. Pro výběr kroku funkce Zpět, který chcete vrátit, klepněte na šipku vedle ikony funkce Znovu na liště Standardní.

Icon Redo

Znovu

Dialog pro hypertextové odkazy

Otevře dialogové okno, které umožňuje vytvářet a upravovat hypertextové odkazy.

Icon Hyperlink

Dialog pro hypertextové odkazy

Navigátor

Klepnutím na ikonu Navigátor zap/vyp zobrazíte nebo skryjete Navigátor.

Ikonka

Navigátor zap/vyp

Přiblížení a režim zobrazení

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Ikona

Přiblížení

Nápověda LibreOffice

Otevřít hlavní stránku nápovědy LibreOffice pro právě používanou aplikaci. Stránky nápovědy je možné prohlížet nebo vyhledávat v rejstříku nebo textu stránek.

Ikona Nápověda

Nápověda LibreOffice

Co je to?

Povolí rozšířené tipy nápovědy zobrazující se pod ukazatelem myši až do dalšího klepnutí.

Ikona „Co je to?“

Co je to?

Načíst URL

Načte dokument specifikovaný zadanou URL. Můžete zadat novou URL, upravit URL, nebo vybrat URL ze seznamu. Zobrazuje úplnou cestu k aktuálnímu dokumentu.

Ikona tipu

Příkaz Načíst URL zpřístupníte pomocí příkazu Viditelná tlačítka (klepněte pravým tlačítkem na nástrojovou lištu).


Podpořte nás!