Distribuce XML filtru jako balíčku

XML filtr můžete distribuovat více uživatelům ve speciálním formátu balíčku.

Uložit XML filtr jako balíček

Ikona poznámky

Dialog Nastavení XML filtrů je k dispozici jen při otevřeném textovém dokumentu.


  1. V aplikaci Writer vyberte Nástroje - Nastavení XML filtru.

  2. Vyberte filtr, který chcete distribuovat, a klepněte na Uložit jako balíček.

Instalace XML filtrů z balíčku

Ikona poznámky

Dialog Nastavení XML filtrů je k dispozici jen při otevřeném textovém dokumentu.


  1. V aplikaci Writer vyberte Nástroje - Nastavení XML filtru.

  2. Klepněte na Otevřít balíček a vyberte balíček s filtrem, který chcete nainstalovat.

Smazání nainstalovaného XML filtru

  1. V aplikaci Writer vyberte Nástroje - Nastavení XML filtru.

  2. Vyberte filtr, který chcete odstranit, a klepněte na Odstranit.

Podpořte nás!