Vytváření XML Filtrů

Vytvoření XML filtru pro LibreOffice

Když vytváříte XML filtr pro LibreOffice, musíte připravit XSLT styl, který převádí formát z a do OpenDocument XML.

Ikona tipu

Více informací o XML formátu OpenDocument najdete na adrese https://www.openoffice.org/xml/.


Pokud chcete, můžete k filtru přidat šablonu, která přiřadí styly LibreOffice k importovanému XML dokumentu.

Vytvoření XML filtru

 1. Vytvořte XSLT styl, který přiřazuje elementy externího XML formát k elementům formátu OpenDocument XML a naopak.

 2. Vytvořte šablonu, která přiřazuje styly LibreOffice k elementům v externím XML formátu, když importujete soubor v tomto formátu do LibreOffice.

 3. V LibreOffice Writer vytvořte textový dokument a zvolte Nástroje - Nastavení XML filtru.

 4. Klepněte na Nový.

 5. V dialogovém okně XML filtr klepněte na kartu Obecné a určete vlastnosti filtru.

 1. Na kartě Transformace určete soubory použité pro transformaci.

 1. Klepněte na OK.

Testování XML filtru

Vlastní XML filtr můžete v LibreOffice ověřit jednoduchými testy.

Ikona poznámky

Tyto testy dokument nijak nezmění.


 1. Vytvořte nebo otevřete textový dokument.

 2. Zvolte Nástroje - Nastavení XML filtrů.

 3. Ze seznamu filtrů vyberte filtr, který chcete testovat a klikněte na Test XSLT.

 4. Chcete-li ověřit exportní filtr, můžete v části Export provést jedno z následujícího:

 1. Pro ověření importního filtru klepněte na Procházet v části Import, vyberte dokument a klepněte na Otevřít.

Podpořte nás!