Změna pracovního adresáře

Při spuštění nabídky k otevření nebo uložení dokumentu aplikace LibreOffice nejprve zobrazí pracovní adresář. Pro změnu toho adresáře postupujte následovně:

  1. Zvolte - LibreOffice - Cesty.

  2. Klepněte na Dokumenty a dále na tlačítko Upravit nebo na Dokumenty dvakrát poklepejte .

  3. V dialogovém okně Vyberte cestu zvolte požadovaný pracovní adresář a klepněte na Vybrat.

Stejný postup můžete použít pro změnu adresáře, který LibreOffice zobrazuje, když chcete vložit obrázek. Zvolte - LibreOffice - Cesty - Obrázky a poté pokračujte bodem 3.

Podpořte nás!