Odstranění přímého formátování z dokumentu

Veškeré formátování, které nebylo vytvořeno pomocí stylů, můžete snadno odstranit.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Formátování dokumentů bez použití stylů je označováno jako přímé formátování. Jedná se o změny textu nebo jiných objektů, například rámců nebo tabulek, přímým použitím různých atributů. Formát je použit pouze u vybrané oblasti a všechny změny je nutné provést jednotlivě. Naproti tomu nejsou styly použity u textu přímo, ale jsou definovány pomocí okna stylů a potom použity. Jednou z výhod tohoto způsobu je skutečnost, že jsou při změně stylu upraveny všechny části dokumentu, k nimž je daný styl přiřazen.

Přímé formátování je možné z dokumentu odstranit tak, že vyberete celý text klávesovou zkratkou +A a poté zvolíte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Writer

  1. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  2. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Calc

  1. Podržte klávesu Shift a klepněte na první a poté na poslední kartu listu. Tím označíte všechny listy.

  2. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Impress

  1. Klepnutím na kartu Osnova otevřete zobrazení osnovy.

  2. Stisknutím Ctrl+A označíte veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Podpořte nás!