Odstranění přímého formátování z dokumentu

Veškeré formátování, které nebylo vytvořeno pomocí stylů, můžete snadno odstranit.

Přímé formátování a formátování pomocí stylů

Styl je sada atributů formátování, seskupených a označených názvem (název stylu). Když styl použijete na objekt, objekt se naformátuje pomocí této sady atributů. Několik objektů stejného charakteru může sdílet tentýž styl. Důsledkem je to, že jakmile změníte sadu atributů formátování tohoto stylu, změní se také formátování všech objektů spojených s tímto stylem. Pomocí stylů tak lze jednotně formátovat značné množství odstavců, buněk a odstavců a lépe spravovat formátování dokumentu.

Pokud nepoužíváte styly, ale nastavujete atributy formátování přímo pro části textu, jedná se o přímé formátování (označované také jako ruční formátování). Takové formátování se použije pouze na vybranou oblast dokumentu. Obsahuje-li dokument několik odstavců, rámců či jiných objektů, přímé formátování používáte na každý objekt zvlášť. Přímé formátování je k dispozici v nabídce Formát a na nástrojové liště Formátování.

Přímé použití atributů formátování na objekt přepíše odpovídající atributy stylu, který je k objektu přiřazen.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Writer

  1. Stisknutím +A vyberete veškerý text.

  2. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Calc

  1. Podržte klávesu Shift a klepněte na první a poté na poslední kartu listu. Tím označíte všechny listy.

  2. Stisknutím +A vyberete veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Odstranění veškerého přímého formátování v LibreOffice Impress

  1. Klepnutím na kartu Osnova otevřete zobrazení osnovy.

  2. Stisknutím +A vyberete veškerý text.

  3. Zvolte Formát - Vymazat přímé formátování.

Podpořte nás!