Tip dne

Dialogové okno Tip dne zobrazuje uživateli užitečné tipy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nápověda - Zobrazit tip dne.


Sada tipů vznikla výběrem z několika webových stránek s komunitní podporou pro LibreOffice a je pro každou novou verzi aktualizována.

note

Tip dne není specifický pro aktuální modul.


Zobrazovat tipy při spuštění

Zobrazí dialogové okno s náhodným tipem při spuštění LibreOffice.

Další tip

Zobrazí jiný tip dne v témže dialogovém okně.

OK

Zavře dialogové okno Tip dne.

Podpořte nás!