Změna barvy textu

Po klepnutí na šipku vedle ikony Barva písma bude otevřena nástrojová lišta, ze které můžete vybrat barvu.

Ikona Barva písma

Barva písma

Ikona Styl výplně

Následující text platí pouze pro LibreOffice Writer: Pokud klepnete na ikonu krátce a není označen žádný text, ukazatel myši se změní na symbol kbelíku s barvou. Podržte tlačítko myši a přetáhněte tímto symbolem oblast textu. Tato oblast textu se vybarví danou barvou. Funkce je aktivní, dokud nestisknete ikonu, neklepnete bez tažení nebo nestisknete klávesu Esc.

Následující text platí pro všechny moduly (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Označte text, který chcete přebarvit, a poté klepněte na požadovanou barvu.

Podpořte nás!