Správa šablon

Dialogové okno Šablony usnadňuje správu šablon a umožňuje vytvářet pomocí šablon nové dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte nabídku Soubor – Nový – Šablony.

Zvolte nabídku Soubor – Šablony – Spravovat šablony.

V jakémkoliv modulu LibreOffice stiskněte +Shift+N .

Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko Šablony.

Na úvodní obrazovce vyberte nějaký typ šablony z tlačítka Šablony.


Šablony šetří čas při úpravách dokumentu díky tomu, že pomocí nich vytvořený dokument obsahuje předem vyplněný obsah a formátování. Správce šablon umožňuje v LibreOffice k šablonám přistupovat a organizovat je.

LibreOffice nabízí sadu vestavěných šablon, které lze použít pro tvorbu textových dokumentů, prezentací, sešitů nebo kreseb. Můžete využívat šablony dostupné ve správci šablon, vytvářet vlastní šablony nebo najít dodatečné šablony online.

note

Jestliže jste otevřeli úvodní obrazovku LibreOffice a dosud jste neotevřeli dokument ani aplikaci, správce šablon je možné zobrazit jinak. Otevřete jej stále zkratkou Ctrl+Shift+N, ale vyvoláte jej také tím, že v levé postranní liště zvolíte Šablony a následně ze seznamu vyberete Spravovat šablony.


Hlavní okno – volba šablony

V hlavním okně se zobrazují náhledy šablon, které jsou pro zvolené vyhledávání a filtrování k dispozici. Poklepáním na ikonu šablony otevřete nový dokument s obsahem a formátováním z této šablony.

Hledat

Vyhledávat šablony můžete tím, že do pole vlevo zahoře zadáte text. V hlavním okně se zobrazí nalezené šablony.

Filtrovat

Je možné filtrovat šablony pro všechny aplikace, dokumenty, sešity nebo kresby, a to výběrem ze seznamu nahoře uprostřed. V hlavním okně se zobrazí filtrované šablony.

Kategorie

Kategorie jsou složky, v nichž jsou šablony umístěny. Můžete zvolit z výchozích kategorií Moje šablony, Obchodní korespondence, MediaWiki, Ostatní obchodní dokumenty, Osobní korespondence a dokumenty, Prezentace nebo Styly. Pro svoji osobní potřebu můžete také vytvářet nové kategorie, a to pomocí tlačítka Nastavení.

note

Není povoleno mít kategorie v rámci jiné kategorie.


note

Chcete-li přidat šablony do jiné složky než do kategorie Moje šablony, zvolte - LibreOffice - Cesty a poté zadejte cestu.


Nastavení

Klepnutím na ikonu Nastavení vlevo dole otevřete nabídku Nastavení. Ta obsahuje možnosti pro vytvoření nové kategorie, smazání kategorie a obnovení. Pokud jste změnili výchozí šablonu pro nové dokumentu, je k dispozici dodatečná možnost obnovit původní výchozí šablonu.

Procházet šablony online

Chcete-li získat další šablony online, klepněte na ikonu Procházet šablony online vlevo dole. Otevřete tím okno prohlížeče na stránce https://templates.libreoffice.org, kde můžete šablony vyhledat.

Otevřít

Chcete-li otevřít nový dokument využívající šablonu, vyberte šablonu v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Otevřít. Můžete také stisknout Enter nebo na šablonu poklepat.

Upravit

Chcete-li šablonu upravit, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a zvolte Upravit. Tato funkce je k dispozici pouze u šablon, které nejsou vestavěné.

Nastavit jako výchozí

Chcete-li šablonu nastavit jako výchozí, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Nastavit jako výchozí. U šablony se zobrazí zelené zaškrtnutí a tato šablona se automaticky načte, kdykoliv v příslušné aplikaci vytvoříte nový dokument.

tip

Další informace o výchozí šabloně


Přejmenovat

Chcete-li šablonu přejmenovat, vyberte ji v hlavním okně, klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Přejmenovat. Zobrazí se dialogové pole, v němž můžete pro šablonu zvolit nový název. Zadejte tento název a poté zvolte OK, nebo zvolte Zrušit, chcete-li ponechat stávající název.

Smazat

Chcete-li šablonu smazat, vyberte ji v hlavním okně a stiskněte klávesu Delete nebo klepněte pravým tlačítkem a poté zvolte Smazat. Zobrazí se dialogové okno vyžadující potvrzení. Volbou Ano šablonu smažete, volbou Ne ji ponecháte.

Přesunout

Chcete-li šablonu přesunout do jiné kategorie, vyberte šablonu a poté zvolte možnost Přesunout vpravo dole. Výchozí šablony nelze přesunout, je ale možné vytvořit v jiných kategoriích jejich kopie.

Exportovat

Chcete-li šablonu exportovat to nějaké složky na počítači, vyberte šablonu v hlavním okně a poté stiskněte tlačítko Exportovat vpravo dole.

Importovat

Chcete-li šablonu importovat z počítače do nějaké kategorie ve správci šablon, stiskněte tlačítko Importovat vpravo dole a poté zvolte požadovanou kategorii.

Příklady

Příklad 1 – vytváření obchodního dopisu

 1. Otevřete LibreOffice Writer.

 2. Otevřete správce šablon stisknutím +Shift+N nebo volbou Soubor - Nový - Šablony.

 3. Zadejte do vyhledávacího pole „obchodní dopis“.

 4. Zvolte jednu ze šablon v hlavním okně tím, že na ni poklepete nebo stisknete tabulátor a poté Enter.

 5. V aplikaci LibreOffice Writer se vytvoří nový dokument využívající tuto šablonu.

 6. Podle potřeby upravte text a logo.

Příklad 2 – Import šablony – Sešit s osobním rozpočtem

 1. Otevřete LibreOffice Calc.

 2. Otevřete správce šablon stisknutím +Shift+N nebo volbou Soubor - Nový - Šablony.

 3. Klepněte na ikonu zeměkoule. Tím začnete procházet šablony online.

 4. Vyhledejte šablonu s osobním rozpočtem (Personal Budget Template) a stáhněte ji.

 5. Otevřete správce šablon a stiskněte tlačítko Importovat.

 6. Vyberte kategorii, do níž chcete novou šablonu uložit (např. Moje šablony) a stiskněte OK.

 7. Najděte složku, do které jste šablonu stáhli, vyberte ji a stiskněte Otevřít.

 8. Šablona je nově k dispozici ve zvolené kategorii.

Příklad 3 – LibreOffice Impress – Šablona prezentace

 1. Otevřete LibreOffice Impress.

 2. Při spuštění aplikace LibreOffice Impress se správce šablon otevře automaticky.

 3. Zvolte šablonu pro svoji prezentaci, můžete využít filtrování podle kategorie nebo vyhledávání.

 4. Dodatečné funkce nejsou k dispozici, můžete pouze vybrat šablonu, filtrovat nebo importovat.

 5. Abyste tyto dodatečné funkce mohli používat, je nutné po spuštění aplikace LibreOffice Impress otevřít správce šablon znovu.

tip

Šablony organizujte do kategorií. Po vytvoření nových šablon nebo jejich stažení to můžete provést ve správci šablon. Používání šablon šetří čas při tvorbě opakujících se dokumentů.


Související informace naleznete v části Šablony a styly.

Související informace naleznete v části Vytvoření šablony dokumentu.

Podrobnosti najdete také v kapitole 3 – Using Styles and Templates příručky Getting Started Guide (v angličtině), která je k dispozici na webových stránkách s dokumentací.

Šablony ke stažení se nacházejí na https://templates.libreoffice.org.

Podpořte nás!