Spuštění LibreOffice s parametery

Při spuštění LibreOffice z příkazového řádku můžete určit různé parametry, které mohou ovlivnit výkon. Použití parametrů příkazové řádky doporučujeme pouze zkušeným uživatelům.

note

Pro normální práci není třeba používat příkazovou řádku. Některé parametry vyžadují hlubší znalost technického pozadí technologie LibreOffice.


Spuštění LibreOffice z příkazové řádky

Platné parametry pro spuštění z příkazového řádku

Použití bez zvláštních argumentů

Při použití bez argumentů se otevře úvodní obrazovka.

{file}

Zkusí otevřít soubor nebo soubory v odpovídajícím programu.

{file} macro://./[Library.Module.MacroName]

Otevře soubor a použije z něj určená makra.


Získávání nápovědy a informací

Parametr

Význam

--help / -h / -?

Vypíše dostupné parametry příkazového řádku do konzole.

--helpwriter

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Writer.

--helpcalc

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Calc.

--helpdraw

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Draw.

--helpimpress

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Impress.

--helpbase

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Base.

--helpbasic

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro skriptovací jazyk Basic.

--helpmath

Otevře vestavěnou nebo online nápovědu LibreOffice pro Math.

--version

Zobrazí verzi LibreOffice a ukončí se.

--nstemporarydirectory

(pouze v izolovaném prostředí systému macOS) Vrátí cestu dočasného adresáře pro aktuálního uživatele a ukončí se. Má větší váhu než všechny ostatní argumenty.


Obecné argumenty

Parametr

Význam

--quickstart[=no]

Zapne [vypne] službu rychlého spouštění. K dispozici je pouze jeden parametr no, kterým se rychlé spouštění vypne. Bez parametrů se služba zapne.

--nolockcheck

Vypne kontrolu, zda je instalace využívána vzdáleným přístupem.

--infilter=InputFilterName
[:InputFilterParam[,param]]

Vynutí typ vstupního filtru, je-li to možné. Například:

--infilter="Calc Office Open XML"

--infilter="Text (encoded):UTF8,LF,Liberation Mono,en-US".

--pidfile={file}

Uloží PID procesu do souboru {file}.

--display {display}

Na unixových platformách nastaví proměnnou prostředí DISPLAY na hodnotu {display}. Tento parametr je podporován pouze spouštěcím skriptem pro LibreOffice na unixových platformách.


Ovládání uživatelského a programového rozhraní

Parametr

Význam

--nologo

Nezobrazí při startu programu úvodní logo.

--minimized

Spustí se minimalizované. Nezobrazí se úvodní logo.

--nodefault

Spustí aplikaci a zobrazí pouze úvodní logo.

--invisible

Spustí se v neviditelném režimu.

Nezobrazí se ani úvodní logo, ani okno programu. LibreOffice je možné ovládat a otevírat v něm dokumenty či dialogová okna pomocí API.

Pokud byl LibreOffice spuštěn s tímto parametrem, je možné jej ukončit pouze pomocí správce úloh (Windows) nebo příkazem kill (systém UNIX a příbuzné).

Nelze použít ve spojení s --quickstart.

Více informací se dočtete v LibreOffice Developer's Guide.

--headless

Spustí aplikaci v „neviditelném režimu“ (označovaném jako „headless“), který umožňuje použití aplikace bez uživatelského rozhraní.

Tento speciální režim je možné použít pro ovládání aplikace externími programy pomocí API.

--norestore

Vypne opětovné spuštění a obnovení souboru po pádu softwaru.

--safe-mode

Spustí se v nouzovém režimu, tj. spustí se dočasně s čerstvým uživatelským profilem a tím napomůže opravě rozbitého nastavení.

--accept={UNO}

Upozorní LibreOffice, že po vytvoření "UNO Acceptor Threads" se použije "UNO Accept String".

UNO-URL je řetězec typu uno:connection-type,params;protocol-name,params;ObjectName.

Více informací se dočtete v LibreOffice Developer's Guide.

--unaccept={UNO-URL}

Zavře akceptor, který byl vytvořen pomocí --accept={UNO řetězec}. Všechny otevřené akceptory zavřete pomocí --unaccept=all.

--language={lang}

Pokud ještě nebyl vybrán jazyk pro uživatelské rozhraní, použije určený jazyk. Označení jazyka lang odpovídá standardu IETF.


Vývojářské argumenty

Parametr

Význam

--terminate_after_init

Ukončí se po dokončení inicializace (bez načítání dokumentů).

--eventtesting

Ukončí se po načtení dokumentů.


Argumenty pro vytvoření nového dokumentu

note

Tyto argumenty vytvoří prázdný dokument stanoveného typu. V příkazovém řádku lze použít pouze jeden z nich. Jsou-li za argumentem uvedeny názvy souborů, zadaný modul se je pokusí otevřít.


Parametr

Význam

--writer

Spustí se Writer s prázdným dokumentem.

--calc

Spustí se Calc s prázdným dokumentem.

--draw

Spustí se Draw s prázdným dokumentem.

--impress

Spustí se Impress s prázdným dokumentem.

--math

Spustí se Math s prázdným dokumentem.

--global

Spustí se Writer s prázdným hlavním dokumentem.

--web

Spustí se s prázdným HTML dokumentem.


Argumentu pro otevírání souborů

note

Tyto argumenty určují, jak se bude zacházet se soubory, jejichž názvy následují. Nový způsob zacházení platí od argumentu po další argument. Výchozím nastavením je otevírat dokumenty pro úpravy a vytvářet nové dokumenty ze šablon.


Parametr

Význam

-n

Zachází s následujícím soubory jako se šablonami pro vytváření nových dokumentů.

-o

Otevře následující soubory pro úpravy bez ohledu na to, zda se jedná o šablony.

--pt {Printername}

Vytiskne následující soubory na tiskárně {Printername} a skončí. Nezobrazí se úvodní logo.

Pokud název souboru obsahuje mezery, musí být uzavřen v uvozovkách.

Je-li uveden vícekrát, použije se pouze naposledy uvedená tiskárna {Printername}, a to pro všechny dokumenty ze všech výskytů --pt.

Tiskárny {Printername} se týká také argument --printer-name pro přepínač --print-to-file.

-p

Vytiskne následující soubory na výchozí tiskárně, jakmile se tyto soubory zavřou. Nezobrazí se úvodní logo.

Pokud název souboru obsahuje mezery, musí být uzavřen v uvozovkách.

--view

Otevře následující soubory v režimu prohlížení (pouze pro čtení).

--show

Otevře a okamžitě spustí každou z následujících prezentací. Po přehrání se soubory zavřou. Jiné soubory než prezentace Impressu se otevřou ve výchozím režimu, bez ohledu na předchozí režim.

--convert-to OutputFileExtension
[:OutputFilterName
[:OutputFilterParams[,param]]]
[--outdir output_dir]

Je-li argument --convert-to uveden vícekrát, použije se pouze poslední hodnota OutputFileExtension[:OutputFilterName[:OutputFilterParams]]. Je-li argument --outdir uveden vícekrát, použije se pouze jeho poslední hodnota. Například:

--convert-to pdf *.doc

--convert-to pdf:writer_pdf_Export --outdir /home/user *.doc

--convert-to "html:XHTML Writer File:UTF8" *.doc

--convert-to "txt:Text (encoded):UTF8" *.doc

Viz seznam filtrů pro převod souborů.

Seznam možností filtru pro soubory Lotus, dBase a Diff

Seznam možností filtru pro soubory CSV.

Seznam možností filtru pro soubory PDF.

--print-to-file [--printer-name printer_name] [--outdir output_dir]

Hromadný tisk souborů do souboru. Není-li uveden --outdir, jako output_dir se použije aktuální pracovní adresář.

Jsou-li argumenty -printer-name nebo --outdir uvedeny vícekrát, použije se pouze jejich poslední hodnota. Tiskárny --printer-name se týká také argument {Printername} přepínače --pt. Například:

--print-to-file *.doc

--print-to-file --printer-name nasty_lowres_printer --outdir /home/user *.doc

--cat

Použije na následující dokumenty filtr "txt:Text" a vypíše textový obsah do konzole (využívá --headless). Nelze používat spolu s --convert-to.

-env:VAR[=VALUE]

Nastaví proměnnou pro bootstrap. Například nastavení jiné než výchozí cesty k uživatelskému profilu:


Ignorované přepínače

Parametr

Význam

-psn

Ignorováno (pouze macOS)

-Embedding

Ignorováno (týká se COM+, pouze Windows)

--nofirststartwizard

Nic neprovádí, dostupný pouze kvůli zpětné kompatibilitě.

--protector {arg1} {arg2}

Používá se pouze v jednotkových testech, měl by mít dva argumenty.


Podpořte nás!