Vytváření a úpravy výchozích a vlastních šablon

Když otevřete nový dokument příkazem Soubor - Nový, otevře se dokument založený na šabloně LibreOffice. Tuto šablonu můžete upravit či nahradit, aby nové dokumenty obsahovaly vaše vlastní styly nebo obsah.

note

Šablony dokumentu je možné vytvářet pro každou aplikaci LibreOffice.


Vytvoření výchozí šablony

 1. Nejprve buď otevřete existující šablonu LibreOffice a upravte ji, nebo otevřete nový dokument a úpravami z něj vytvořte požadovanou šablonu.

 2. Uložte dokument volbou Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu, zadejte název šablony, zaškrtněte pole Nastavit jako výchozí a uložte šablonu kategorie Moje šablony.

 3. Až příště otevřete nový textový dokument, bude založen na této nové výchozí šabloně.

Změny výchozí šablony

 1. Zvolte Soubor - Šablony - Spravovat šablony.

 2. Pomocí pole Filtrovat vyberte typ dokumentu.

 3. Výchozí šablona je označena zelenou značkou zaškrtnutí. Klepněte na tuto šablonu pravým tlačítkem a zvolte Upravit.

 4. Proveďte požadované změny, zvolte Soubor - Uložit a dokument uzavřete.

 5. Při otevření nového dokumentu se použije výchozí upravená šablona.

Nastavení šablony jako výchozí

 1. Zvolte Soubor - Šablony - Spravovat šablony.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na šablonu, kterou chcete nastavit jako výchozí, a zvolte Nastavit jako výchozí.

Vytvoření vlastní šablony

 1. Nejprve buď otevřete existující šablonu LibreOffice a upravte ji, nebo otevřete nový dokument a úpravami z něj vytvořte požadovanou šablonu.

 2. Zvolte Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu, zadejte název šablony, zvolte Kategorii šablony a uložte ji.

Změny výchozí šablony

 1. Zvolte Soubor - Šablony - Spravovat šablony.

 2. Klepněte pravým tlačítkem na šablonu, kterou chcete změnit, a zvolte Upravit.

 3. Proveďte požadované změny, zvolte Soubor - Uložit a dokument uzavřete.

Uložení šablony do složky šablon

Jako šablonu můžete uložit libovolný dokument tím, že v dialogovém okně pro uložení vyberete typ souboru „Šablona“. Chcete-li k šabloně přistupovat ze správce šablon, uložte šablonu do adresáře uvedeného v položce Cesty uživatele pro Šablony v - LibreOffice - Cesty. Jednodušší je ale dokument uložit pomocí příkazu Soubor - Šablony - Uložit jako šablonu, který šablonu umístí do příslušného adresáře automaticky.

tip

Doporučeným způsobem práce se šablonami je používání správce šablon. Tohoto správce otevírají příkazy Soubor - Nový - Šablony a Soubor - Šablony - Spravovat šablony. Výchozí klávesovou zkratkou je +Shift+N.


Podpořte nás!