Nastavení tiskárny a faxu na unixových platformách

LibreOffice používá písma nainstalovaná v systému. V textovém dokumentu si můžete vybrat ze všech tisknutelných písem. V HTML dokumentu nebo při vzhledu webu jsou nabízena pouze písma, která jsou viditelná na obrazovce. V sešitech a kresbách si můžete vybrat ze všech nainstalovaných písem.

Změna nastavení tiskárny

V dialogových oknech Tisk nebo Nastavení tiskárny vyberte tiskárnu ze seznamu Tiskárny a klepněte na Vlastnosti. Zobrazí se dialog Vlastnosti s několika kartami. Zde můžete nastavení upravit podle PPD souboru vybrané tiskárny.

Použití faxu

Pokud máte na počítači nainstalován fax4CUPS, můžete z LibreOffice odesílat faxy.

Při tisku na tiskárnu fax4CUPS se po vytištění zobrazí dialogové okno, v němž zadáte telefonní čísla, na která má být fax odeslán. Více čísel je třeba oddělit středníkem (;).

Můžete také do LibreOffice přidat ikonu pro posílání faxů na výchozí fax. Zvolte pro to Nástroje - Přizpůsobit - Nástrojové lišty, klepněte na Přidat a přidejte z kategorie "Dokumenty" ikonu Poslat výchozí fax. Fax, který bude použit při stisknutí tohoto tlačítka, můžete nastavit v - LibreOffice Writer - Tisk.

Poznámka: pro každé odeslání faxu tiskněte zvlášť, jinak první příjemce obdrží všechny faxy. V dialogu Nástroje - Průvodce hromadnou korespondencí zvolte Tiskárna a poté zaškrtněte pole Jednotlivé tiskové úlohy.

Podpořte nás!