Přiřazení skriptů v aplikaci LibreOffice

Vlastní skripty (makra) můžete v LibreOffice přiřadit položkám nabídek, ikonám, dialogům nebo událostem.

LibreOffice vnitřně podporuje následující skriptovací jazyky:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell

 4. Python

Vývojáři mohou navíc pro externí ovládání LibreOffice použít vysokoúrovňové jazyky jako například programovací jazyk Java. Referenční příručka API je dostupná online na api.libreoffice.org.

Pro přiřazení skriptu k nové položce nabídky

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit a klepněte na kartu Nabídky.

 2. Klepněte na Přidat.

 3. V seznamu Kategorie otevřete položku „Makra aplikace“.

 4. Zobrazí se položky „Makra aplikace“ (skripty ve sdíleném adresáři instalace LibreOffice), „Moje makra“ (skripty v uživatelském adresáři) a aktuální dokument. Když otevřete některou z položek, uvidíte podporované skriptovací jazyky.

 5. Po otevření skriptovacího jazyka se zobrazí dostupné skripty. Vyberte skript.

 6. V seznamu Příkazy se zobrazí seznam funkcí skriptu. Vyberte funkci.

 7. Klepnutím na Přidat přiřadíte funkci k nabídce. Nová položka nabídky se objeví v seznamu Položky.

Pro přiřazení skriptu ke klávesové zkratce

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice.

 2. V seznamu Kategorie otevřete položku „Makra aplikace“.

 3. Zobrazí se položky „Makra aplikace“ (skripty ve sdíleném adresáři instalace LibreOffice), „Moje makra“ (skripty v uživatelském adresáři) a aktuální dokument. Když otevřete některou z položek, uvidíte podporované skriptovací jazyky.

 4. Po otevření položky skriptovacího jazyka se zobrazí dostupné skripty. Vyberte skript.

 5. V seznamu Příkazy se zobrazí seznam funkcí skriptu. Vyberte funkci.

 6. Klepnutím na přepínač vyberte mezi LibreOffice nebo Writer (nebo právě otevřenou aplikací).

  Podle této volby se změní rozsah nové klávesové zkratky buď na celé LibreOffice, nebo pouze aktuální aplikaci.

 7. Ze seznamu Zkratky vyberte klávesovou zkratku a klepněte na Přiřadit.

Pro přiřazení skriptu události

 1. Zvolte Nástroje - Přizpůsobit - Události.

 2. Klepněte na tlačítko Makro.

 3. V seznamu Knihovna otevřete položku „Makra aplikace“.

 4. Zobrazí se položky „Makra aplikace“ (skripty ve sdíleném adresáři instalace LibreOffice), „Moje makra“ (skripty v uživatelském adresáři) a aktuální dokument. Když otevřete některou z položek, uvidíte podporované skriptovací jazyky.

 5. Po otevření položky skriptovacího jazyka se zobrazí dostupné skripty. Vyberte skript.

 6. V seznamu Název makra se zobrazí seznam funkcí skriptu. Vyberte funkci.

 7. Vyberte, zda chcete přiřazení uložit pro LibreOffice, nebo aktuální dokument.

  Tím nastavíte přiřazení události buď pro celé LibreOffice, nebo pouze pro aktuální dokument.

 8. Vyberte událost ze seznamu a klepněte na OK.

Pro přiřazení skriptu události vloženého objektu

 1. Vyberte v dokumentu vložený objekt, např. graf.

 2. Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Makro.

 3. V seznamu Makra otevřete položku Makra LibreOffice.

 4. Vidíte položky sdílené (skripty v adresáři share instalace LibreOffice), uživatelské (skripty v uživatelském adresáři) a z aktuálního dokumentu. Otevřete některou z nich a zobrazí se seznam podporovaných skriptovacích jazyků.

 5. Po otevření položky skriptovacího jazyka se zobrazí dostupné skripty. Vyberte skript.

 6. V seznamu Existující makra v se zobrazí seznam funkcí. Vyberte funkci.

 7. Vyberte událost ze seznamu a klepněte na OK.

Pro přiřazení skriptu hypertextovému odkazu

 1. Umístěte kurzor do hypertextového odkazu.

 2. Zvolte Vložit - Hypertextový odkaz.

 3. Klepněte na tlačítko Události.

 4. Vyberte a přiřaďte makro, jak bylo popsáno výše.

Pro přiřazení skriptu obrázku

 1. Vyberte obrázek ve vašem dokumentu.

 2. Zvolte Formát - Obrázek - Vlastnosti - Makro.

 3. Vyberte a přiřaďte makro, jak bylo popsáno výše.

Pro přiřazení skriptu ovládacímu prvku formuláře

 1. Vložte ovládací prvek formuláře, např. tlačítko: Otevřete nástrojovou lištu Ovládací prvky formuláře, klepněte na ikonu Tlačítko a tažením vložte tlačítko do dokumentu.

 2. Vyberte ovládací prvek a klepněte na ikonu Ovládací prvek na nástrojové liště Ovládací prvky formuláře.

 3. Klepněte na kartu Události dialogového okna Vlastnosti.

 4. Po klepnutí na některé z tlačítek ... se otevře dialog, ve kterém můžete přiřadit skript vybrané události.

Pro přiřazení skriptu ovládacímu prvku v dialogu LibreOffice Basic

 1. Otevřete editor dialogů LibreOffice Basic a vytvořte dialog s ovládacím prvkem.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek a zvolte Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Události dialogového okna Vlastnosti.

 4. Po klepnutí na některé z tlačítek ... se otevře dialog, ve kterém můžete přiřadit skript vybrané události.

Podpořte nás!