Zaoblení rohů

Když pomocí funkcí kresby vložíte obdélník nebo bublinu a aktivujete ikonu Upravit body na nástrojové liště Kresba, uvidíte v levém horním rohu objektu malý rámeček. Ten označuje hodnotu, o kterou jsou rohy zakulaceny. Je-li rámeček umístěn na levém horním rohu, nejsou rohy zakulaceny. Je-li umístěn na prostředním úchytu nahoře, jsou rohy zakulaceny nejvíce. Zakulacení můžete upravit přetažením rámečku mezi těmito dvěma polohami.

Ukazatel myši jako ruka

Pokud umístíte kurzor myši na rámeček, změní se na symbol ruky. Nyní můžete rámeček přetáhnout a určit tak zakulacení. Náhled výsledku ukazuje tečkovaná čára.

Podpořte nás!