Sledování změn

note

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.


Nezaznamenávají se všechny změny. Např. se nezaznamená změna zarovnání tabulátoru. Sledují se ovšem všechny změny běžně prováděné při korekturách dokumentu, např. přidání, změny či úpravy textu a běžné formátování.

  1. Chcete-li začít zaznamenávat změny, otevřete odpovídající dokument a zvolte Úpravy - Sledování změn a poté Zaznamenávat.

  2. Nyní můžete provádět změny. Všimněte si, že všechny nově zapsané texty jsou zobrazeny barevně a podtržené, zatímco odstraněný text zůstává viditelný, jen se zobrazí barevně a přeškrtne.

  3. Pokud najedete na označenou změnu ukazatelem myši, zobrazí se v tipu autor, datum a čas a druh změny. Pokud jsou povoleny také rozšířené tipy, zobrazí se také dostupné komentáře k této změně.

Změny provedené v sešitu jsou označeny zvýrazněným ohraničením upravených buněk. Pokud na buňku umístíte ukazatel myši, zobrazí funkce Tipy nápovědy podrobné informace o zaznamenaných změnách.

Ke každé zaznamenané změně můžete přidat komentář tím, že umístíte kurzor do oblasti změny a zvolíte Úpravy - Sledování změn - Komentář. Komentář se zobrazuje v rozšířených tipech a také v seznamu v dialogovém okně Spravovat změny.

Chcete-li ukončit zaznamenávání změn, zvolte opět Úpravy - Sledování změn - Zaznamenávat. Odstraní se symbol zaškrtnutí a můžete dokument uložit.

V textových dokumentech můžete zvýraznit všechny provedené změny dalším barevným označením. Např. jako červenou čáru na okraji.

Chcete-li změnit nastavení sledování změn, zvolte - LibreOffice Writer - Změny nebo - LibreOffice Calc - Změny.

Podpořte nás!