Přijetí nebo odmítnutí změn

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.

Když upravujete dokument ve kterém ostatní provedli změny, můžete přijmout či odmítnout všechny změny najednou nebo je procházet postupně.

  1. Pokud jste rozeslali do oběhu více kopií dokumentu, nejprve spojte tyto dokumenty do jednoho (viz Sloučení verzí).

  2. Otevřete dokument a zvolte Úpravy - Sledování změn - Spravovat. Otevře se dialogové okno Spravovat změny.

  3. Na kartě Seznam zvolte změnu. Změna se zvýrazní a zobrazí v dokumentu. Pomocí tlačítek můžete rozhodnout, jak se změnou naložit.

Pokud jeden autor upravil změnu jiného autora, uvidíte tyto změny hierarchicky uspořádané se znakem plus pro otevření hierarchie.

Je-li seznam změn příliš dlouhý, můžete se přepnout na kartu Filtr a určit, že chcete zobrazit jen změny od určitých autorů nebo provedené v určitém dni nebo si nastavíte jiná omezení.

Výsledek filtru bude zobrazen v barvách. Černé položky je možné přijmout či odmítnout, odpovídají podmínkám filtru. Modré položky samy neodpovídají filtru, ale jejich podpoložky filtru odpovídají. Šedé položky není možné přijmout či odmítnout a filtru neodpovídají. Zelené položky odpovídají filtru, ale nelze je přijmout či odmítnout.

Podpořte nás!