Zaznamenání a zobrazení změn

Ikona poznámky

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.


Když několik autorů pracuje na stejném textu nebo sešitu, je možné zaznamenávat změny a zobrazovat, kdo je provedl. Při konečné úpravě dokumentu je možné prohlédnout jednotlivé změny a rozhodnout, zda změny přijmete či odmítnete.

Příklad: Jste redaktor a připravujete reportáže. Před vydáním ji ale musí přečíst šéfredaktor a korektor a oba provedou změny. Šéfredaktor připíše k jednomu odstavci poznámku "vyjasnit" a jiný odstavec úplně vyškrtne. Korektor vám opraví pravopisné a gramatické chyby.

Oba vrátí upravené dokumenty zpět a vy v nich budete moci přijmout nebo odmítnout navržené změny.

Dejme tomu, že jste kopii reportáže zároveň odeslali e-mailem svému příteli a kolegovi, který se v minulosti zabýval stejným tématem. Požádali jste ho o několik dalších námětů a nyní vám přítel dokumenty se svými připomínkami vrátil e-mailem zpět.

Jelikož všichni používají LibreOffice, můžete ze zaslaných dokumentů snadno vytvořit konečnou verzi.

Sledování změn

Přijetí nebo odmítnutí změn

Porovnání verzí dokumentu

Sloučení verzí

Správa verzí

Zamknutí změn

Podpořte nás!