Zaznamenání a zobrazení změn

note

Funkce sledování změn je v LibreOffice dostupná pro textové dokumenty a sešity tabulek.


Když několik autorů pracuje na stejném textu nebo sešitu, je možné zaznamenávat změny a zobrazovat, kdo je provedl. Při konečné úpravě dokumentu je možné prohlédnout jednotlivé změny a rozhodnout, zda změny přijmete či odmítnete.

Příklad: Jste redaktor a připravujete reportáže. Před vydáním ji ale musí přečíst šéfredaktor a korektor a oba provedou změny. Šéfredaktor připíše k jednomu odstavci poznámku "vyjasnit" a jiný odstavec úplně vyškrtne. Korektor vám opraví pravopisné a gramatické chyby.

Oba vrátí upravené dokumenty zpět a vy v nich budete moci přijmout nebo odmítnout navržené změny.

Dejme tomu, že jste kopii reportáže zároveň odeslali e-mailem svému příteli a kolegovi, který se v minulosti zabýval stejným tématem. Požádali jste ho o několik dalších námětů a nyní vám přítel dokumenty se svými připomínkami vrátil e-mailem zpět.

Jelikož všichni používají LibreOffice, můžete ze zaslaných dokumentů snadno vytvořit konečnou verzi.

Podpořte nás!