Redakční úprava

Při redakčních úpravách dokumentů se zakryjí slova nebo části dokumentu, aby odpovídal tomu, jak je schváleno jej používat nebo prohlížet.

Redakční úprava chrání citlivé informace a pomáhá firmám a organizacím splnit pravidla týkající se důvěrných nebo soukromých informací.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Redakčně upravit


Jak redakční úprava v LibreOffice funguje?

Aktuální dokument se exportuje do dokumentu kresby upravovaného v LibreOffice Draw. Upravovaný text nebo jiný obsah se z dokumentu kresby odstraní a nahradí se skupinou pixelů, která zabrání tomu, aby bylo možné původní obsah obnovit nebo zkopírovat. Redakčně upravený dokument se často exportuje do PDF a dále zveřejňuje nebo sdílí.

Během úpravy se zakrývající tvary zobrazují šedě a průhledně, takže uživatel vidí, co upravuje.

note

Zdrojový dokument (textový dokument, sešit nebo prezentaci) redakční úprava neovlivní a je možné jej dále upravovat.


tip

Kopie dokumentu s právě probíhající redakční úpravou můžete ukládat a sdílet s ostatními editory ve formátu pro úpravy (kresba) nebo pro prohlížení (PDF).


Nástrojová lišta Redakční úprava

Nástrojová lišta Redakční úpravy obsahuje čtyři nástroje:

Ikona nástroje Úprava obdélníkem

Nástrojem Úprava obdélníkem označíte redakčně upravený obsah tím, že přes něj nakreslíte průhledný obdélník. Jeho velikost změníte pomocí úchytů.

Ikona nástroje Úprava od ruky

Nástrojem Úprava od ruky označíte redakčně upravený obsah tím, že přes něj nakreslíte čáru od ruky nebo mnohoúhelník.

Ikona nástroje Export upraveného (bílá)Ikona nástroje Export upraveného (černá)

Tlačítko Export upraveného nabízí dvě možnosti:

  • Export upraveného (černá): vytvoří výsledný dokument tak, že převede tvary redakční úpravy z poloprůhledných na neprůhledně černé a vyexportuje soubor PDF s černými pixely.

  • Export upraveného (bílá): vytvoří výsledný dokument tak, že převede tvary redakční úpravy z poloprůhledných na neprůhledně bílé a vyexportuje soubor PDF s bílými pixely.

Ikona Přímý export do PDF

Přímý export do PDF: Vytvoří kopii dokumentu s probíhající redakční úpravou v podobě souboru PDF, který lze sdílet jako přesnou kopii určenou k revizím.

Podpořte nás!