QR a čárový kód

Generuje lineární a maticové kódy pro jakýkoliv text či URL.

Generátor QR kódu umožňuje zakódovat jakýkoliv textový řetězec či adresu URL jako čárový kód nebo QR kód a vložit jen jako grafický objekt do dokumentu, odkud může být naskenován.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Objekt - QR a čárový kód.


URL nebo text

Text, pro nějž se kód vygeneruje.

Oprava chyb

Hodnota opravy chyb pro vytvářený QR kód. Oprava chyb QR kódu je opatření, které napomáhá obnově QR kódu, pokud je poškozen.

Existují čtyři standardní hodnoty opravy chyb.

Okraj

Šířka okraje obklopujícího kód.

Příklad

Následující QR kód byl vygenerován pro text www.libreoffice.org:

Příklad QR kódu

Podpořte nás!