QR kód

Vygeneruje QR kód pro zadaný text nebo adresu URL.

Generátor QR kódu umožňuje vytvářet QR kódy pro zadaný text nebo adresu URL. QR kód se vytvoří jako obrázek nebo tvar a má všechny vlastnosti jako obrázek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Objekt - QR kód.


URL nebo Text

Text, pro nějž se QR kód vygeneruje.

Oprava chyb

Hodnota opravy chyb pro vytvářený QR kód. Oprava chyb QR kódu je opatření, které napomáhá obnově QR kódu, pokud je poškozen.

Existují čtyři standardní hodnoty opravy chyb.

Okraj

Šířka okraje obklopujícího QR kód v bodech.

Příklad

Následující QR kód byl vygenerován pro text www.libreoffice.org:

Příklad QR kódu

QR kód na Wikipedii

Podpořte nás!