Ochrana obsahu v LibreOffice

Následuje přehled různých způsob ochrany obsahu před změnou, odstraněním či zobrazením v LibreOffice.

Ochrana dokumentů heslem při ukládání

Všechny dokumenty ukládané ve formátu OpenDocument je možné uložit s heslem. Dokumenty uložené s heslem nelze otevřít bez znalosti hesla. Obsah je chráněn, aby jej nebylo možné přečíst externím editorem. To platí o obsahu, obrázcích a objektech OLE.

Zapnutí ochrany

Zvolte Soubor - Uložit jako a zaškrtněte pole Uložit s heslem. Uložte dokument.

Vypnutí ochrany

Otevřete dokument a zadejte správné heslo. Zvolte Soubor - Uložit jako a zrušte zaškrtnutí pole Uložit s heslem.


tip

Pomocí OpenPGP je možné definovat soukromý a veřejný klíč, které se budou používat pro šifrování dokumentů LibreOffice. O nastavování šifrovacích klíčů OpenPGP se dočtete v části Šifrování dokumentů pomocí OpenPGP.


Ochrana označení změn

Při každé změně provedené v LibreOffice Calc a LibreOffice Writer je zaznamenáno, kdo tuto změnu provedl. Tuto funkci lze zapnout tak, aby bylo možné ji vypnout pouze při zadání správného hesla. Do té doby se zaznamenávají všechny změny. Není možné přijetí či odmítnutí změn.

Zapnutí ochrany

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Zamknout. Vložte a potvrďte alespoň jednoznakové heslo.

Vypnutí ochrany

Zvolte Úpravy - Sledování změn - Zamknout. Zadejte správné heslo.


Ochrana rámců, obrázku a objektů OLE

Můžete zamknout obsah, umístění a velikost vložených obrázků. Totéž platí o rámcích (ve Writeru) a objektech OLE.

Zapnutí ochrany

Například pro obrázky vložené do Writeru: Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Možnosti. V oblasti Zamknout zaškrtněte Obsah, Umístění a/nebo Velikost.

Vypnutí ochrany

Například pro obrázky vložené do Writeru: Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Možnosti. V oblasti Zamknout zrušte zaškrtnutí příslušných položek.


Ochrana objektů kresby a objektů formuláře

Objekty kresby, které do dokumentu vložíte pomocí nástrojové lišty Kresba, je možné chránit před nechtěným přesunem či změnou velikosti. Totéž platí pro objekty formuláře vložené pomocí nástrojové lišty Ovládací prvky formuláře.

Zapnutí ochrany

Zvolte kartu Formát - Objekt - Umístění a velikost - Umístění a velikost. Zaškrtněte pole Umístění nebo Velikost.

Vypnutí ochrany

Zvolte kartu Formát - Objekt - Umístění a velikost - Umístění a velikost. Zrušte zaškrtnutí polí Umístění nebo Velikost.


Podpořte nás!