Tisk s redukcí dat

Při tisku dokumentu můžete snížit objem dat potřebných pro tisk. Toto nastavení lze upravit různě pro tisk přímo na tiskárnu nebo tisk do souboru.

  1. Zvolte - LibreOffice - Tisk.

  2. Klepněte na jednu z následujících voleb:

    Tiskárna: nastavení voleb pro redukci dat při tisku přímo na tiskárnu

    Tisk do souboru: nastavení voleb pro redukci dat při tisku do souboru

  3. Podle potřeby upravte nastavení a klepněte na OK.

    Od této chvíle budou všechny dokumenty při tisku používat změněné nastavení.

  4. Vytiskněte dokument.

Můžete redukovat data pro průhlednost, přechody či rastrové obrázky. Když snížíte objem dat, na většině tiskáren nedojde ke snížení kvality tisku. Výrazně se ale zkrátí doba potřebná k tisku a při tisku do souboru se zmenší velikost souboru.

Podpořte nás!