Vložení obsahu ve speciálních formátech

Obsah uložený ve schránce lze do dokumentu vložit v různých formátech. V LibreOffice si můžete zvolit, jak vložit obsah, pomocí dialogu nebo rozbalovací ikony.

Následující možnosti závisejí na obsahu schránky.

V dokumentech Writeru stiskněte +Shift+V, abyste vložili obsah schránky jako neformátovaný text.

Vložení obsahu schránky pomocí nabídky ikony

  1. Klepnutím na šipku vedle ikony Vložit na liště Standardní otevřete nabídku.

  2. Vyberte jednu z možností.

Pokud se vám výsledek nelíbí, klepněte na ikonu Zpět a poté vložte obsah s jinou volbou.

Vložení obsahu schránky pomocí dialogu

  1. Zvolte Úpravy - Vložit jinak.

  2. Vyberte některou z možností a klepněte na OK.

Pokud jste v sešitu a obsahem schránky jsou buňky sešitu, zobrazí se odlišné dialogové okno Vložit jinak. Pomocí tohoto okna můžete zkopírovat buňky s využitím základních nebo rozšířených možností.

Podpořte nás!