Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Nástroj Štěteček formátu umožňuje kopírovat formátování z vybraného textu nebo z objektu a použít toto formátování na jiný výběr textu nebo objekt.

Ikona poznámky

V Calcu lze použít štěteček formátu pouze na formátování buněk.


  1. Vyberte text nebo objekt, jehož formátování chcete kopírovat.

  1. Na liště Standardní klepněte na ikonu Štěteček formátu.

    Kurzor se změní na kyblík s barvou.

    Ikona tipu

    Chcete-li použít formátování na více než jeden výběr, poklepejte na ikonu Štěteček formátuIkona. Až s používáním formátování skončíte, klepněte na ikonu znovu.


  2. Vyberte nebo klepněte na text nebo objekt, na který chcete formátování použít.

Ikona tipu

Ve výchozím nastavení se kopíruje pouze formátování znaků; formátování odstavce zahrnete tím, že při výběru textu nebo klepnutí na objekt podržíte . Chcete-li zkopírovat pouze formátování odstavce, podržte při výběru nebo klepnutí +Shift.


Formátování odstavce je použito pro celý odstavec. Formátování znaku je použito na část odstavce. Použijete-li například na celý odstavec tučné písmo, jedná se o formátování odstavce. Když poté na části odstavce tučné písmo zrušíte, formátování odstavce bude stále tučné písmo obsahovat, ale část se zrušeným tučným písmem bude mít formátování znaku "není tučné".

Následující tabulka popisuje atributy, které může Štěteček formátu zkopírovat:

Druh výběru

Komentář

Nic není označeno, ale kurzor je v textu

Zkopíruje formátování aktuálního odstavce a formátování následujícího znaku ve směru textu.

Označen text

Zkopíruje formátování posledního označeného znaku a formátování odstavce, ve kterém se znak nachází.

Označen rámec

Zkopíruje atributy rámce, které jsou určeny v dialogovém okně Formát - Rámec a Objekt - Vlastnosti. Obsah, velikost, umístění, odkazy, hypertextové odkazy a makra v rámci se nezkopírují.

Označen objekt

Zkopíruje formátování objektu, které je určeno v dialogu Formát - Obrázek nebo Formát - Objekt. Obsah, velikost, umístění, hypertextové odkazy a makra v objektu se nezkopírují.

Označen ovládací prvek

Není podporováno

Označen objekt kresby

Zkopíruje všechny atributy formátování. V Impress a Draw se zkopíruje také textový obsah objektu.

Text v buňce v Calcu je označen

Není podporováno

Označena tabulka nebo buňka ve Writeru

Zkopíruje formátování, které je určeno na kartách Tabulka, Tok textu, Ohraničení a Pozadí v dialogovém okně Formát - Tabulka. Zkopíruje se také formátování odstavce a znaku.

Označena tabulka nebo buňka v Calcu

Zkopíruje formátování, které je určeno v dialogu Formát - Buňky, stejně tak jako formátování obsahu buněk.


Podpořte nás!