Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Pomocí nástroje Štěteček formátu můžete kopírovat formátování z vybraného textu nebo z objektu a použít toto formátování na jiný výběr textu nebo objekt.

  1. Vyberte text nebo objekt, jehož formátování chcete kopírovat.

  2. Na liště Standardní klepněte na ikonu Štěteček formátu. Ukazatel myši se změní na kbelík s barvou.

  3. Vyberte nebo klepněte na text nebo objekt, na který chcete formátování použít.

tip

Chcete-li použít formátování na více než jeden výběr, poklepejte na ikonu Štěteček formátuIkona. Až s používáním formátování skončíte, klepněte na ikonu znovu.


Ve výchozím nastavení se kopíruje pouze formátování znaků; formátování odstavce zahrnete tím, že při výběru textu nebo klepnutí na objekt podržíte . Chcete-li zkopírovat pouze formátování odstavce, podržte při výběru nebo klepnutí +Shift.

warning

V Calcu kopíruje nástroj Štěteček formátu pouze formátování nastavené pomocí dialogového okna Formát - Buňky a jinými odpovídajícími způsoby. Proto se při použití štětečku formátu nezkopíruje jakékoliv formátování, které bylo pro znaky nastaveno přímo výběrem textu v buňce a následně v dialogovém okně Formát - Znak.


Formátování odstavce je použito pro celý odstavec. Formátování znaku je použito na část odstavce. Použijete-li například na celý odstavec tučné písmo, jedná se o formátování odstavce. Když poté na části odstavce tučné písmo zrušíte, formátování odstavce bude stále tučné písmo obsahovat, ale část se zrušeným tučným písmem bude mít formátování znaku "není tučné".

Následující tabulka popisuje atributy, které může Štěteček formátu zkopírovat:

Druh výběru

Komentář

Nic není vybráno, ale kurzor je v textu

Zkopíruje formátování aktuálního odstavce a formátování následujícího znaku ve směru textu.

Vybrán text

Zkopíruje formátování posledního označeného znaku a formátování odstavce, ve kterém se znak nachází.

Vybrán rámec

Zkopíruje atributy rámce, které jsou určeny v dialogovém okně Formát - Rámec a Objekt - Vlastnosti. Obsah, velikost, umístění, odkazy, hypertextové odkazy a makra v rámci se nezkopírují.

Vybrán objekt

Zkopíruje formátování objektu, které je určeno v dialogu Formát - Obrázek nebo Formát - Objekt. Obsah, velikost, umístění, hypertextové odkazy a makra v objektu se nezkopírují.

Vybrán ovládací prvek

Není podporováno

Vybrán objekt kresby

Zkopíruje všechny atributy formátování. V Impress a Draw se zkopíruje také textový obsah objektu.

Je vybrán text v buňce v Calcu

Není podporováno

Vybrána tabulka nebo buňka ve Writeru

Zkopíruje formátování, které je určeno na kartách Tabulka, Tok textu, Ohraničení a Pozadí v dialogovém okně Formát - Tabulka. Zkopíruje se také formátování odstavce a znaku.

Vybrána tabulka nebo buňka v Calcu

Zkopíruje formátování buňky určené v dialogovém okně Formát - Buňky.


Podpořte nás!