Šifrování dokumentů pomocí OpenPGP

LibreOffice umožňuje zašifrovat dokumenty pomocí kryptografie veřejného klíče OpenPGP. Dokument se zašifruje s využitím symetrického šifrovacího algoritmu.

note

Šifrování pomocí GPG funguje pouze pro dokumenty ODF.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Uložit jako, zaškrtněte Zašifrovat klíčem GPG a klepněte na Uložit.


V LibreOffice lze zašifrovat důvěrné dokumenty pomocí OpenPGP. Dokument je zašifrován symetrickým šifrovacím algoritmem, který vyžaduje symetrický klíč. Každý takový symetrický klíč – nazývaný také klíč relace – se použije pouze jednou. Příjemci se pošle dokument a příslušný klíč relace. Bez tohoto klíče by příjemce nebyl schopen dokument rozšifrovat, ale aby byl chráněn během přenosu, je zašifrován veřejným klíčem příjemce. Klíč relace je pak možné rozšifrovat pouze soukromým klíčem příjemce.

LibreOffice používá pro práci s OpenPGP software, který je nainstalovaný na počítači. Není-li žádný k dispozici, je nutné stáhnout a nainstalovat nějaký vhodný pro daný operační systém, pravděpodobně z obchodu s aplikacemi nebo jiným obvyklým kanálem pro distribuci softwaru.

Příklady externích aplikací pro práci s GPG, které s LibreOffice fungují:

V aplikaci pro OpenPGP je nutné určit dvojici osobních kryptografických klíčů. Postup naleznete v návodu k nainstalovanému softwaru pro OpenPGP, zpravidla se jedná o první krok následující po jeho instalaci.

Nastavení šfirování v LibreOffice

Nastaví upřednostňovaný veřejný klíč pro šifrování a elektronické podepisování pomocí OpenPGP. Tento klíč bude předvolen v dialogovém okně pro výběr klíčů pokaždé, když budete dokument podepisovat nebo šifrovat, takže když podepisujete často jedním klíčem, nebudete jej muset pokaždé vybírat.

Zvolte – Uživatelské údaje. V části Kryptografie:

Podpisový klíč OpenPGP

Vyberte z rozbalovacího seznamu klíč OpenPGP pro podepisování dokumentů ODF.

Šifrovací klíč OpenPGP

Vyberte z rozbalovacího seznamu klíč OpenPGP pro šifrování dokumentů ODF.

Při šifrování dokumentů vždy šifrovat i pro sebe

Zaškrtněte toto pole, chcete-li soubory šifrovat také svým veřejným klíčem, abyste je poté mohli otevírat svým soukromým klíčem.

warning

Ponechte tuto možnost zaškrtnutou, pokud chcete být schopni dešifrovat dokumenty, které jste zašifrovali pro jiné lidi.


Šifrování dokumentů

Šifrování OpenPGP používá veřejný klíč příjemce, který musí být k dispozici v úložišti klíčů OpenPGP na vašem počítači. Chcete-li dokument zašifrovat:

  1. Zvolte Soubor – Uložit jako.

  2. Zadejte název souboru.

  3. Zaškrtněte pole Zašifrovat klíčem GPG.

  4. Klepněte na Uložit. LibreOffice zobrazí dialogové okno s výběrem veřejného klíče OpenPGP.

  5. Zvolte veřejný klíč příjemce. Můžete vybrat více klíčů najednou.

  6. Klepnutím na OK okno zavřete a soubor uložíte.

Soubor se uloží zašifrovaný vybranými veřejnými klíči.

warning

Pokud dokument nezašifrujete také pro sebe, bude ho moci dešifrovat pouze soukromý klíč patřící příjemci.


Dešifrování dokumentů

Dešifrovat můžete pouze dokumenty, který byly zašifrovány vaším veřejným klíčem. Chcete-li dokument dešifrovat:

  1. Otevřete dokument. Zobrazí se okno Zadejte heslo.

  2. Zadejte heslo k soukromému klíči OpenPGP. Dokument se dešifruje a budete mít přístup k jeho obsahu.

Rozdíl mezi šifrováním dokumentu pomocí OpenPGP a uložením s heslem

Obě funkce zajišťují práci s důvěrnými dokumenty, ale odlišným způsobem.

Jestliže uložíte dokument s heslem, musíte si heslo zapamatovat a zadat ho, když později dokument otevíráte. Kdokoliv další, kdo potřebuje dokument otevřít, musí rovněž znát naposledy uložené heslo. Heslo je tudíž nutné ostatním uživatelům předat.

Soubory zašifrované pomocí hesla nelze dešifrovat, aniž by bylo uložené heslo předáno.

U dokumentu zašifrovaného pomocí OpenPGP stanovujete uživatele, kteří mohou dokument dešifrovat, a proto nemusíte posílat hesla kanály, u nichž neznáte míru jejich zabezpečení. Kromě toho spravují aplikace pro OpenPGP veřejné klíče efektivněji.

Podpořte nás!