Zobrazení navigačního panelu nápovědy

Navigační panel v okně nápovědy je možné zobrazit nebo skrýt podle potřeby.

Ikona

Na nástrojové liště v okně Nápověda můžete klepnutím na ikonu vlevo zobrazit nebo skrýt navigační panel.

Podpořte nás!