Navigátor a přehled o dokumentu

Veškerý obsah okna Navigátoru budeme označovat jako "kategorie", ať už se jedná o nadpisy, sešity, tabulky, rámce, obrázky, objekty OLE, sekce, hypertextové odkazy, odkazy, rejstříky, komentáře nebo objekty kresby.

V Navigátoru jsou zobrazeny druhy objektů obsažených v dokumentu. Je-li vedle kategorie zobrazen znak plus, existuje alespoň jeden objekt této kategorie. Pokud podržíte ukazatel myši na názvu kategorie, zobrazí se v tipu počet objektů.

Kategorii otevřete klepnutím na znak plus. Pokud chcete zobrazit pouze položky v určité kategorii, zvolte kategorii a klepněte na ikonu Pohled na navigaci v obsahu. Až do dalšího klepnutí na tuto ikonu se zobrazují pouze objekty této kategorie.

Okno Navigátor můžete ukotvit ke kterémukoliv ohraničení dokumentu, nebo jej znovu uvolnit (poklepáním na šedou oblast). Když je Navigátor uvolněn, můžete změnit velikost okna.

Podpořte nás!