Použití Microsoft Office a LibreOffice

V LibreOffice je možné otevírat a ukládat dokumenty ve formátech Microsoft Office, a to včetně formátů Microsoft Office Open XML.

Otevření souboru Microsoft Office

  1. Zvolte Soubor - Otevřít. V dialogovém okně vyberte soubor Microsoft Office.

Soubor MS Office...

...bude otevřen v LibreOffice aplikaci

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Uložení do souboru Microsoft Office

  1. Zvolte Soubor - Uložit jako.

  2. V seznamu Typ souborů vyberte formát Microsoft Office.

Výchozí ukládání dokumentů do formátu Microsoft Office

  1. Zvolte - Načítání/ukládání - Obecné.

  2. V oblasti Výchozí formát souborů a nastavení ODF nejprve vyberte typ dokumentu, poté vyberte typ souboru pro ukládání.

Od této chvíle se při ukládání dokumentu nastaví Typ souboru podle vaší volby. Samozřejmě můžete v dialogu pro uložení souboru vybrat i jiný formát.

Převod mnoha souborů Microsoft Office do formátu OpenDocument

Konvertor dokumentů zkopíruje a převede všechny soubory Microsoft Office v určené složce na dokumenty LibreOffice ve formátu OpenDocument. Můžete určit složku pro převod a složku, do které se uloží převedené soubory.

  1. Pro spuštění průvodce zvolte Soubor - Průvodci - Konvertor dokumentů.

Makra v Microsoft Office a LibreOffice

Microsoft Office a LibreOffice nemohou spouštět stejná makra (až na několik výjimek). Microsoft Office používá VBA (Visual Basic for Applications) a LibreOffice používá Basic založený na prostředí LibreOffice API (Application Program Interface). I když je programovací jazyk stejný, objekty a metody se liší.

note

Nejnovější verze LibreOffice umějí spouštět některé skripty Visual Basicu z Excelu, pokud je tato vlastnost povolena v - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA.


Pokud používáte makra v jedné aplikaci a chcete dosáhnout stejné funkčnosti v druhé, musíte makra upravit. LibreOffice může načíst makra obsažená v souborech Microsoft Office, která si poté můžete prohlédnou a upravit v editoru Basic IDE.

Můžete zvolit, zda chcete makra VBA odstranit nebo zachovat

Otevřete dokument Microsoft Office, který obsahuje makro VBA. Změňte pouze normální obsah (text, buňky, obrázky) a neupravujte makra. Uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Když nyní soubor otevřete v Microsoft Office, makra stále budou v dokumentu.

Při načítání nebo ukládání můžete smazat makra VBA ze souboru Microsoft Office.

  1. Zvolte - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA, chcete-li nastavit, jak má LibreOffice zacházet s makry VBA.

Podpořte nás!