O převodu dokumentů Microsoft Office

LibreOffice může automaticky otevírat dokumenty Microsoft Office 97/2000/XP. Ovšem některé vlastnosti a formátovací atributy ve složitých dokumentech Microsoft Office jsou v LibreOffice zpracovány jinak nebo nejsou podporovány. Následkem toho může být třeba převedený soubor dodatečně upravit. Množství těchto úprav závisí na složitosti struktury a formátování původního dokumentu. LibreOffice nemůže spouštět skripty jazyka VBA ale můžete je načíst a analyzovat.

Ikona poznámky

Nejnovější verze LibreOffice umějí načítat a ukládat formát dokumentů Microsoft Office Open XML s příponami docx, xlsx, a pptx. Ve stejných verzích je také možné spouštět některé skripty Visual Basicu z Excelu, pokud tuto vlastnost povolíte v - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA.


Následující seznam poskytuje přehled vlastností Microsoft Office, které mohou působit problémy při převodu. Nijak neovlivní možnost pracovat s obsahem převedeného dokumentu.

Microsoft Word

 1. Automatické tvary

 2. Značky verzí

 3. Objekty OLE

 4. Některé ovládací prvky a formulářová pole Microsoft Office

 5. Rejstříky

 6. Tabulky, rámce a vícesloupcové formátování

 7. Hypertextové odkazy a záložky

 8. Obrázky Microsoft WordArt

 9. Animované znaky/text

Microsoft PowerPoint

 1. Automatické tvary

 2. Odsazení tabulátoru, řádku a odstavce

 3. Hlavní obrázek na pozadí

 4. Seskupené objekty

 5. Některé multimediální efekty

Microsoft Excel

 1. Automatické tvary

 2. Objekty OLE

 3. Některé ovládací prvky a formulářová pole Microsoft Office

 4. Kontingenční tabulky

 5. Nové typy grafů

 6. Podmíněné formátování

 7. Některé funkce/vzorce (viz níže)

Jedním z příkladů rozdílů mezi Calcem a Excelem je práce s booleovskými hodnotami. Do buněk A1 a A2 zadejte PRAVDA.

Ikona poznámky

Podrobný přehled o převodu dokumentů do a z formátu Microsoft Office najdete v Migration Guide.


Otevření dokumentů Microsoft Office chráněných heslem

V LibreOffice je možné otevřít následující dokumenty Microsoft Office chráněné heslem.

Formát Microsoft Office

Podporované metody šifrování

Word 6.0, Word 95

šifrování Weak XOR

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Kompatibilní šifrování Office 97/2000

Word XP, Word 2003

Slabé XOR šifrování ze starších verzí Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

šifrování Weak XOR

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Kompatibilní šifrování Office 97/2000

Excel XP, Excel 2003

Slabé XOR šifrování ze starších verzí Excel


Soubory Microsoft Office, které jsou šifrovány pomocí AES128, je možné otevřít. Ostatní šifrovací metody nejsou podporovány.

Podpořte nás!