Šablony ve správci šablon

Pro práci se šablonami je doporučeno používat správce šablon a příkazy v nabídce Soubor - Šablony, Upravit šablonu a Uložit jako šablonu. Tyto příkazy postačují pro základní správu šablon v LibreOffice.

Následující popis vysvětluje, jak spolu souvisí systém souborů a správce šablon. Tyto informace jsou užitečné zejména tehdy, pokud chcete spravovat adresáře přímo, ale v souladu s tím, jak s nimi zachází správce šablon.

Práce se soubory šablon

Správce šablon rozpoznává soubory šablon podle přípon. Týká se to následujících přípon:

Aplikace

Přípona

Writer

.ott .otm .oth .stw .dot .dotx

Calc

.ots .stc .xlt .xltm .xltx

Impress

.otp .pot .potm .potx .sti

Draw

.otg .std


Význam přípon je popsán v části Názvy filtrů pro převod.

Práce s názvy šablon

Ve správci šablon se jako název šablony zobrazuje hodnota pole Název pro daný dokument. Jestliže toto pole není prázdné, na zobrazeném názvu šablony se nijak neprojeví název souboru. Pokud prázdné je, zobrazí se jako název šablony název souboru bez přípony.

note

Mají-li dvě šablony stejný záznam v poli Název a patří-li do téže kategorie, zobrazí se ve správci šablon pouze jedna z nich.


U názvů se rozlišuje velikost písmen. Pokud má například jedna šablona v kategorii Moje šablony název a4 a jiná název A4, ve správci se zobrazí obě. Mají-li však obě šablony název A4, zobrazí se pouze jedna.

Pokud mají šablony stejný název, ale patří do různých kategorií, zobrazí se ve správci šablon všechny. V případě tří šablon s názvem A4, z nichž každá patří do jiné kategorie, se tak ve správci zobrazí všechny, a to s názvem šablony A4.

Pole Název lze upravit volbou Soubor - Vlastnosti - Popis. Změníte-li je, nový název se objeví jako ve správci šablon jako název šablony. Jinou možností je použít příkaz Přejmenovat v místní nabídce šablony, poté se pole Název změní na název nové šablony.

Použijete-li dialogové okno Soubor - Uložit jako šablonu, název zadaný v tomto okně se jednak použije jako název souboru, jednak se vloží do pole Název. Pokud později název souboru změníte, šablona se bude nadále ve správci šablon zobrazovat pod názvem z pole Název.

note

Pole Název se ze šablony přenáší i do nových dokumentů, které jsou z této šablony vytvořeny.


Určování toho, které soubory se ve správci šablon zobrazí

Správce šablon zobrazuje šablony umístěné v adresářích, které jsou určeny pro položku Šablony v dialogovém okně Cesty. Toto okno otevřete volbou - LibreOffice - Cesty, výběrem Šablony a klepnutím na Upravit.

Interní cesty

Adresáře Interní cesty, které určují umístění přednastavených šablon, nelze změnit. Takové šablony se ve správci šablon zobrazují vždy.

Cesty uživatele

Výchozím nastavení pro Cesty uživatele je podadresář template v adresáři uživatelského profilu. Umístění adresáře {uživatelský profil} závisí na verzi LibreOffice a operačním systému. Informace o obvyklých umístěním uživatelského profilu v různých operačních systémech naleznete v části Výchozí umístění na wiki stránce Uživatelský profil LibreOffice.

Šablony v adresářích Cesty uživatele a v jejich podadresářích se zobrazují ve správci šablon. Podadresáře v rámci podadresářů se neuvažují.

K cestám uživatele můžete přidat další adresáře. Je nutné, aby obsahovaly alespoň jeden adresáře, avšak nezáleží na tom, kde se tento adresář nachází.

note

Není vhodné přidávat k cestám uživatele kořenový adresář dokumentů či podobný adresář vyšší úrovně. Všechny podadresáře tohoto adresáře se totiž zobrazí ve správci šablon jako kategorie.


Obsahují-li cesty uživatele více než jeden adresář, je nutné při použití příkazu Soubor - Uložit jako šablonu vybrat, do kterého adresáře se má šablona uložit.

Tlačítko Výchozí vrátí cesty uživatele na výchozí stav po instalaci LibreOffice.

Práce s kategoriemi

Názvy podadresářů v uživatelem definovaným adresářích se ve správci šablon zobrazují jako názvy kategorií. Pokud kategorii přejmenujete, bude se nadále používat původní podadresář, a to s novým názvem kategorie, které se uloží do souboru groupuinames.xml na vybrané výchozí cestě.

Jestliže vyberete kategorii, ve správci šablon se zobrazí všechny šablony z příslušného podadresáře, a to za předpokladu, že je ve výběru Filtrovat zvoleno Všechny aplikace.

V kategorii se mohou zobrazit šablony z jejich vlastních adresářů, s výjimkou dvou případů.

Není možné mít kategorie vnořené v jiné kategorii, protože podadresáře v rámci podadresářů se neuvažují.

Přejmenovávat a mazat lze pouze kategorie umístěné na cestě, která je v dialogovém okně Upravit cesty vybrána jako výchozí.

warning

Pokud smažete kategorii, jejíž podadresář se nachází ve vybrané výchozí cestě, smaže se poté jak podadresář odpovídající názvu této kategorie, tak všechny soubory v tomto podadresáři.


Podpořte nás!