Obecné instrukce pro práci s LibreOffice

Otevření a uložení dokumentů a šablon

První kroky

Použití Microsoft Office a LibreOffice

Vypnutí automatického rozpoznání URL

Změna nadpisu dokumentu

Automatické ukládání dokumentů

Otevírání dokumentů

Otevírání a ukládání souborů na vzdálených serverech

Změna pracovního adresáře

Ukládání dokumentů

Klasifikace dokumentu

Spolupráce

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

Zobrazení vlastností souboru

Relativní a absolutní odkazy

Ochrana obsahu v LibreOffice

Vytváření a tisk štítků a vizitek

Tisk adresních štítků

Použití oken, nabídek a ikon

Používání místních nabídek

Vypnutí/zapnutí rozšířených tipů

Vypnutí automatického rozpoznání URL

Zobrazení, ukotvení a skrytí oken

Přidání tlačítek na nástrojové lišty

Použití nástrojových lišt

Rychlá navigace k objektům

Navigátor a přehled o dokumentu

Zpřístupnění

Zpřístupnění LibreOffice

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)

Kopírování data pomocí přetažení nebo příkazu nabídky

Přetahování v dokumentu LibreOffice

Přetažení s prohlížečem zdroje dat

Vkládání objektů z galerie

Kopírování obrázků z galerie

Přidání obrázku do galerie

Kopírování obrázků mezi dokumenty

Kopírování objektů kresby do jiných dokumentů

Kopírování oblasti sešitu do textového dokumentu

Vkládání dat ze sešitů

Vkládání dat z textových dokumentů

Vložení speciálních znaků

Zdroje dat

Práce s databázemi v LibreOffice

Průvodce tabulkou

Průvodce dotazem

Průvodce formulářem

Průvodce sestavou

Přehled databáze

Registrace adresáře

Import a export dat v Base

Import a export dat v textovém formátu

Provádění příkazů SQL

Vyhledávání v tabulkách a formulářových dokumentech

Hledání pomocí formulářového filtru

Návrh tabulky

Vložení tlačítka s příkazem do dokumentu

Použití a úprava databázových sestav

Zaznamenání změn (označení verzí)

Zaznamenání a zobrazení změn

Přijetí nebo odmítnutí změn

Porovnání verzí dokumentu

Sloučení verzí

Sledování změn

Zamknutí změn

Správa verzí

Přizpůsobení a úprava LibreOffice

Konfigurace LibreOffice

Přidání tlačítek na nástrojové lišty

Odesílání faxů a konfigurace LibreOffice pro faxování

Změna velikosti ikon

Výběr měrných jednotek

Vytváření a úpravy výchozích a vlastních šablon

Změna barvy textu

Přepnutí mezi režimem vkládání a režimem přepisování

Grafy

Vkládání grafů

Úprava popisů grafu

Úprava os grafu

Přidání textury na sloupce grafu

Úprava legendy grafu

Různé

Všeobecná terminologie

Internetová terminologie

Jazyky používající komplexní rozvržení textu

Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Práce se skupinami

Tisk s redukcí dat

Zobrazení navigačního panelu nápovědy

Vypnutí/zapnutí rozšířených tipů

Ukládání dokumentů v jiných formátech

Otevření dokumentů uložených v jiných formátech

Odeslání dokumentu jako e-mailu

Vložení obsahu ve speciálních formátech

Kopírování formátování pomocí štětečku formátu

Písmomalba a vytvoření grafického textu

Ochrana obsahu v LibreOffice

Nastavení barvy nebo obrázku na pozadí (vodoznaku)

Úprava hypertextových odkazů

Vkládání hypertextových odkazů

Úprava grafických objektů

Výběr jazyka dokumentu

Vypnutí odrážek a číslování u některých odstavců

Výběr maximální tisknutelné plochy na stránce

Černobílý tisk

Zaoblení rohů

Přidání aktivních oblastí do obrazků

Vkládání nezlomitelných mezer, spojovníků a volitelných rozdělení

Verze a čísla sestavení

Záznam makra

Přiřazení skriptů v aplikaci LibreOffice

Nástroj pro oznamování pádů

Integrace nových UNO komponent

Elektronické podpisy

Podpořte nás!