Záznam makra

V LibreOffice je možné v modulech Writer a Calc zaznamenat příkazy vykonané pomocí klávesnice a myši.

 1. Otevřete dokument, pro který chcete zaznamenat makro.

 2. Zvolte Nástroje - Makra - Zaznamenat makro.

  Ikona poznámky

  Chybí-li v nabídce položka Nástroje - Makra - Zaznamenat makro, ujistěte se, že je záznam maker povolen v - LibreOffice - Pokročilé.


  Zobrazí se malý dialog Zaznamenávání s jediným tlačítkem nazvaným Zastavit nahrávání.

 3. Proveďte v dokumentu činnosti, které chcete zaznamenat.

  Výběr objektu zrušte stiskem klávesy Esc. Tato akce se totiž je-li provedena klepnutím myší, při nahrávání makra nezaznamenává.

 4. Klepněte na Zastavit nahrávání.

  Zobrazí se dialog Makro, ve kterém můžete uložit nebo spustit makro.

  Pokud chcete ukončit nahrávání makra bez uložení, klepněte na tlačítko Zavřít dialogu Zaznamenávání.

 5. Pro uložení makra nejprve zvolte v seznamu Uložit makro do objekt, do kterého chcete makro uložit.

 6. Pokud chcete makro uložit do nové knihovny nebo modulu, klepněte na tlačítko Nová knihovna nebo Nový modul a zadejte název knihovny či modulu.

 7. Do pole Název makra zadejte název nového makra. Pro název nepoužívejte klíčová slova jazyka Basic.

 8. Klepněte na Uložit.

Omezení záznamu maker

Následující akce se nezaznamenají:

Podpořte nás!