Definování stylů šipek

Do seznamu dostupných stylů šipek můžete zahrnout jakýkoliv tvar, který nadefinujete. Tvar se přidá v podobě černě vyplněné šipky.

  1. Pomocí kreslicích funkcích vytvořte tvar, který se má použít jako styl šipky.

  2. Vyberte tento tvar a zvolte Formát - Čára.

  3. V dialogovém okně klepněte na kartu Styly šipek.

  4. Klepněte na Přidat a zvolte název nového stylu šipky.

  5. Klepnutím na OK zavřete dialogové okno.

Podpořte nás!