Kreslení čar v textu

Do textu můžete přidat čáry s různými úhly, šířkou, barvou a dalšími atributy.

Pro určení atributů a směru čáry použijte objekt Čára:

 1. Ikona Zobrazit kreslicí funkce

  Na liště Standardní klepněte na ikonu Zobrazit kreslící funkce. Otevře se nástrojová lišta Kresba.

 2. Ikona Čára

  Klepněte na ikonu Čára. Ukazatel myši se změní na křížek se symbolem čáry.

  V dokumentu klepněte na místo, kde má čára začít. Podržte tlačítko myši a přetáhněte bod na místo, kde má čára končit. Pokud podržíte klávesu Shift, můžete kreslit jen vodorovné, svislé nebo úhlopříčné čáry.

 3. Ikona Vybrat objekt

  Jakmile má čára požadovanou délku a směr, uvolněte tlačítko myši. Můžete nakreslit více čar. Tuto funkci ukončíte stiskem klávesy Esc nebo klepnutím na ikonu Výběr na liště Kresba.

Po klepnutí na ikonu Výběr můžete vybrat najednou vybrat více čar tak, že podržíte klávesu Shift a klepnete na každou čáru. Pokud takto označíte více čar, můžete všem najednou přiřadit stejnou barvu, šířku nebo jiný atribut.

 1. Vodorovnou čáru vytvoříte použitím přednastaveného stylu odstavce Vodorovná čára. Klepněte do prázdného odstavce a poklepejte na styl Vodorovná čára v okně Styly. Pokud není položka pro vodorovnou čáru v seznamu zobrazena, zvolte v dolním seznamu "Všechny styly".

 2. Pokud zvolíte Formát - Odstavec Ohraničení, můžete nakreslit čáru nad, pod nebo vedle odstavce.

Automatické čáry v aplikaci Writer

 1. Pokud začnete nový řádek v aplikaci Writer napsáním několika po sobě jdoucích spojovníků nebo podtržítek a stisknete klávesu Enter, znaky se odstraní a předchozímu odstavci se přidá čára ke spodnímu ohraničení.

  Pro vytvoření jednoduché čáry napište tři nebo více spojovníků (-) nebo podtržítek (_) a stiskněte Enter. Pro vytvoření dvojité čáry napište tři nebo více rovnítek (=), hvězdiček (*), vlnovek (~) nebo mřížek (#) a stiskněte Enter.

 2. Pro odstranění automaticky nakresleného okraje odstavce zvolte Formát - Odstavec - Ohraničení a zrušte ohraničení.

 3. Pro navrácení automatického vytvoření ohraničení zvolte Úpravy - Zpět.

 4. Chcete-li vypnout automatické ohraničení, zvolte Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav - Možnosti a zrušte zaškrtnutí pole Použít ohraničení.

warning

Čáry a další objekty kresby, které vložíte do dokumentu, nejsou definovány v HTML, a tudíž se do HTML formátu neexportují přímo. Exportují se jako obrázky.


tip

Když zadáváte šířku čáry, můžete doplnit i měrnou jednotku. Při nulové šířce vznikne tenká čára o šířce jednoho pixelu výstupního média.


Podpořte nás!