Tisk adresních štítků

  1. Zvolte Soubor - Nový - Štítky a otevře se dialog Štítky.

  2. Na kartě Štítky vyberte formát listu, na který chcete štítky tisknout.

  3. Zvolte databázi a tabulku, ze které se získají data.

  4. Vyberte pole databáze, jehož obsah chcete tisknout. Klepnutím na tlačítko s levou šipkou vložíte pole databáze do pole Popisek.

    Pokud chcete použít na každý štítek více polí, pokračujte s výběrem polí databáze. Stisknutím klávesy Enter vložíte nový řádek, a když na něj napíšete jakýkoliv znak, vložíte tím na štítek neměnný text.

  5. Pokud chcete napsat více textu, používat formátování nebo vložit obrázky či čáry, měli byste na kartě Možnosti povolit Synchronizovat obsahy. Uděláte-li to, při odchodu z dialogového okna Štítky se otevře malé okno s tlačítkem Synchronizovat. Nyní stačí, když budete pracovat na prvním štítku v dokumentu, poté klepnete na tlačítko Synchronizovat a tím se vaše práce zkopíruje na každý další štítek dokumentu.

  6. Klepněte na Nový dokument.

  7. Když se díváte na dokument se štítky, nejspíš budete chtít dočasně povolit Zobrazit – Názvy polí. Díky tomu se pole zobrazí přehledněji a budete moci štítky snadněji uspořádat a upravit.

  8. Dokument se štítky můžete uložit a/nebo vytisknout.

Zvolíte-li tisk dokumentu, budete dotázáni, zda chcete vytisknout hromadný dopis. Odpovědí Ano otevřete dialog Hromadná korespondence. V tomto dialogu lze vybrat záznamy, pro které chcete štítky vytisknout.

Podpořte nás!