Vytváření a tisk štítků a vizitek

Návrh vizitek v dialogu

Zvolte Soubor - Nový - Vizitky a otevře se dialog Vizitky, kde můžete nastavit, jak mají vypadat vaše vizitky.

Vytváření štítků a vizitek

Štítky i vizitky můžete navrhovat v dialogu Štítky.

 1. Zvolte Soubor - Nový - Štítky a otevře se dialog Štítky.

 2. Na kartě Štítky v části Formát určete formát štítků.

  LibreOffice Writer obsahuje mnoho formátů běžně prodávaných listů pro štítky, jmenovky a vizitky. Také můžete přidat jiné, vlastní formáty.

 3. Na kartě Štítky v části Přípis můžete určit, co bude na štítku napsáno.

  Často text obsahuje databázová pole, aby mohly mít štítky proměnný obsah, např. při odesílání hromadných dopisů. Také je možné mít na všech štítcích stejný text.

  Pomocí seznamů Databáze a Tabulky určete databázovou tabulku, jejíž datová pole se budou využívat. Klepnutím na šipku přenesete vybrané pole do části popisku. Stiskem klávesy Enter vložíte nový řádek. Také můžete zadat mezery a jiné neměnné texty.

  Na kartě Formát určíte formát štítků, který není zahrnut v přednastavených formátech. To je možné, pokud zvolíte v seznamu Typ položku "Uživatelský". Na kartě Možnosti můžete určit, zda se mají vytvořit všechny štítky, nebo jen některé.

 4. Na kartě Možnosti se ujistěte, že je zaškrtnuto pole Synchronizovat obsahy. Je-li zaškrtnuto, stačí zadat a upravit štítek pouze jednou (levý horní štítek).

 5. Klepnutím na Nový dokument vytvoříte nový dokument podle zadaného nastavení.

 6. Jakmile klepnete na Nový dokument, zobrazí se malé okno s tlačítkem Synchronizovat štítky. Zadejte první štítek. Když klepnete na tlačítko Synchronizovat štítky, aktuální štítek se zkopíruje do ostatních štítků na listu.

Podpořte nás!