Vkládání, úpravy a ukládání rastrových obrázků

Vložení rastrových obrázků

Rastrový obrázek je možné vložit do dokumentů LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw a LibreOffice Impress.

 1. Zvolte Vložit - Obrázek.

 2. Vyberte soubor. V poli Typ souboru můžete omezit zobrazení na určitý typ souborů.

 3. Klepněte na pole Odkaz, pokud chcete vytvořit odkaz na původní soubor.

  Je-li pole Odkaz zaškrtnuto, načte se rastrový obrázek znovu při každé aktualizaci a načtení dokumentu. Provedou se úpravy, které jste určil pro místní kopii obrázku v dokumentu, a obrázek se zobrazí.

  Pokud není pole Odkaz zaškrtnuto, vždy pracujete s kopií vytvořenou při prvním vložení obrázku.

  Chcete-li do dokumentu vložit obrázky dříve přidané jako odkazy, zvolte Úpravy - Odkazy a klikněte na tlačítko Rozpojit odkaz.

 4. Pro vložení obrázku klepněte na Otevřít.

Úpravy rastrových obrázků

Ikony na liště Obrázek

Když vyberete rastrový obrázek, na liště Obrázek se zobrazí nástroje pro úpravy obrázku. Upravujete pouze místní kopii v dokumentu, i když jste obrázek vložili jako odkaz.

note

Lišta Obrázek může vypadat mírně odlišně v závislosti na používaném modulu.


Na nástrojové liště Filtr obrázku (která se otevírá ikonou na liště Obrázek) najdete různé filtry.

Filtry nemění původní obrázek, používají se pouze na obrázek v dokumentu.

Pro některé filtry se zobrazí dialog, ve kterém zadáte např. intenzitu filtru. Většinu filtrů lze pro zlepšení efektu použít několikrát.

note

V aplikacích LibreOffice Draw a LibreOffice Impress, můžete přidat text a obrázky, vybrat tyto objekty dohromady s rastrem a výběr exportovat jako nový rastrový obrázek.


Dialogové okno Obrázek

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a v nabídce zvolte Obrázek. Otevře se dialogové okno pro úpravu vlastností.

 2. Změňte vlastnosti vybraného obrázku a klepněte na OK.

Uložení rastrových obrázků

Pokud chcete uložit obrázek ve formátu jako je GIF, JPEG nebo TIFF, musíte vybrat a exportovat rastrový obrázek.

Export rastrového obrázku v Draw nebo Impress:

 1. Vyberte rastrový obrázek. Také můžete označit další objekty, např. text, které se exportují s obrázkem tím, že při označování podržíte klávesu Shift nebo natáhnete kolem objektů výběrový rámec.

 2. Zvolte Soubor - Exportovat. Otevře se dialog Export.

  Příkaz Exportovat uloží obrázek s použitím všech filtrů do souboru. Příkaz místní nabídky Uložit obrázek uloží obrázek bez efektů filtrů, pokud byl obrázek vložen jako odkaz. Zkopírovaný obrázek se vždy ukládá nebo exportuje s použitím filtrů.

 3. V poli Formát souboru vyberte požadovaný formát, např. GIF nebo JPEG.

 4. Pokud chcete exportovat jen vybrané objekty, zaškrtněte pole Výběr.

  Pokud není zaškrtnuto pole Výběr, exportuje se celá stránka dokumentu.

 5. Zadejte název souboru a klepněte na Export.

Export rastrového obrázku ve Writeru: Klepněte na obrázek pravým tlačítkem, zvolte Uložit obrázek. Zobrazí se dialog Export obrázku. Zadejte název souboru a zvolte typ souboru.

Podpořte nás!