Přidání aktivních oblastí do obrazků

Obrázková mapa vám umožňuje připojit URL adresy k určitým oblastem v obrázku. Obrázková mapa je skupina několika aktivních oblastí.

Můžete kreslit tři druhy aktivních oblastí: obdélníky, elipsy a mnohoúhelníky. Po klepnutí na aktivní oblast se adresa otevře v okně nebo rámci prohlížeče. Také můžete určit text, který se zobrazí při umístění ukazatele myši na aktivní oblast.

Pro přidání aktivní oblasti do obrázku

  1. Umístěte kurzor v textovém dokumentu tam, kam chcete umístit obrázkovou mapu.

  2. Zvolte Vložit - Obrázek a vyberte rastrový obrázek.

  3. Vyberte obrázek a zvolte Nástroje - Obrázková mapa. Tím otevřete Editor obrázkových map, v němž je obrázek zobrazen na pozadí a který obsahuje nástroje pro úpravu oblastí mapy.

  4. Pomocí ikon Editoru obrázkových map nakreslete na obrázek tvar aktivní oblasti, např. obdélník.

    Rozšířenou nápovědu k funkcím každé ikony uvidíte, pokud povolíte Rozšířené tipy v - LibreOffice - Obecné.

  5. Do pole "Adresa" zadejte URL, které se zobrazí v prohlížeči po klepnutí na aktivní oblast.

  6. Můžete také zadat "Text", který se zobrazí jako tip, pokud uživatel najede myší na aktivní oblast.

  7. Klepnutím na ikonu Použít potvrdíte změny a zavřete Editor obrázkových map.

  8. Uložte dokument ve formátu LibreOffice nebo HTML.

Obrázkovou mapu můžete uložit jako obrázek a např. jej nahrát na webový server.

Obrázková mapa

Obrázková mapa je obrázek nebo rámec s odkazy. Po klepnutí na určené oblasti obrázku nebo rámce je možné přejít na cíl (URL), který je s oblastí propojen. K definování oblastí s odkazy, propojených adres URL a odpovídajícího textu, který se zobrazí po umístění ukazatele myši na dané oblasti, slouží Editor obrázkových map.

Existují dva různé typy obrázkových map. Obrázková mapa klienta je analyzována v cílovém počítači, který načte obrázek z Internetu, zatímco obrázková mapa serveru je analyzována v počítači, který poskytuje stránku HTML v Internetu. Při analýze na serveru jsou klepnutím na obrázkovou mapu odeslány relativní souřadnice umístění kurzoru v obrázku nebo rámci na server; na základě těchto dat je na serveru spuštěna odpovídající reakce zvláštního programu. Je-li používán "moderní" způsob vyhodnocení na straně klienta, aktivuje klepnutí na definovaný aktivní bod propojenou adresu URL, jako by se jednalo o standardní textový odkaz. Adresa URL se při přechodu přes obrázkovou mapu zobrazí pod ukazatelem myši.

Vzhledem k tomu, že ImageMaps lze používat různými způsoby, mohou být uloženy v různých formátech.

Formáty obrázkových map

Obrázkové mapy je možné rozdělit na dvě základní skupiny: obrázkové mapy analyzované na straně serveru (tj. poskytovatelem služeb Internetu) a obrázkové mapy analyzované webovým prohlížečem v počítači uživatele.

Obrázkové mapy na straně serveru

Obrázkové mapy na straně serveru se uživateli zobrazí jako obrázek nebo rámec na stránce. Jestliže na obrázkovou mapu klepnete myší, jsou souřadnice relativní polohy odeslány na server. Pomocí zvláštního programu určí server další kroky. Tento proces je definován několika nekompatibilními metodami, z nichž jsou nejběžnější:

LibreOffice umožňuje vytvořit obrázkové mapy pro obě metody. Formát vyberte ze seznamu Typ souboru v dialogovém okně Uložit jako Editoru obrázkových map. Jsou vytvořeny samostatné soubory map, které je nutné odeslat na server. Vždy je však nutné dotázat se poskytovatele nebo správce sítě, jaký typ obrázkových map je na serveru podporován a jak je možné získat přístup k programu pro zpracování.

Obrázková mapa na straně klienta

Oblast obrázku nebo rámce, na kterou může uživatel klepnout, je označena tím, že se při přechodu myši přes danou oblast zobrazí propojená adresa URL. Obrázková mapa je uložena ve vrstvě pod obrázkem a obsahuje informace o oblastech, na něž směřují odkazy. Jediná nevýhoda obrázkové mapy na straně klienta spočívá ve skutečnosti, že nemůže být zpracována staršími webovými prohlížeči; tato nevýhoda se však vyřeší časem sama.

Při ukládání obrázkové mapy vyberte typ souboru SIP - StarView ImageMap a uložte tak obrázkovou mapu přímo ve formátu, který může být použit u všech aktivních obrázků nebo rámců v dokumentu. Pokud však chcete obrázkovou mapu použít pouze u aktuálního obrázku nebo rámce, není nutné ji ukládat v žádném zvláštním formátu. Po určení oblastí stačí pouze klepnout na tlačítko Použít. Žádná další akce není nutná. Obrázkové mapy klienta uložené ve formátu HTML jsou vloženy přímo na stránku v kódu HTML.

Podpořte nás!