Relativní a absolutní odkazy

Při vkládání hypertextových odkazů je třeba myslet na dvě věci: zda je odkaz relativní nebo absolutní a zda je nebo není soubor přítomen.

warning

Když umístíte kurzor myši na hypertextový odkaz, zobrazí se tip s absolutním odkazem, jelikož LibreOffice interně používá absolutní cesty. Kompletní cestu a adresu si můžete prohlédnout jen ve výsledku HTML exportu, když načtete HTML soubor jako "Text" nebo jej otevřete v textovém editoru.


Podpořte nás!